Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Betlém v kostele sv. Meinolfa (Bielefeld)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Bielefeld

WWW:

St. Meinolf je římskokatolický farní kostel v Bielefeldu v Severním Porýní-Vestfálsku. Církev a společenství jsou součástí Pastoralverbund Bielefeld-Ost.
Kostel byl postaven v letech 1956-57 v novorománské slohu jako bílá budova podle plánů architektů Pothasta & Schmidta. Základní kámen byl položen 11. listopadu 1956. Za tímto účelem byl zpřístupněn starý kámen ze sakristie kláštera v Böddekenu, který se nachází na pravé straně hlavního portálu. 5. října 1957, 1100. výročí svatého patrona svatého Meinolfa byl kostel zasvěcen, které provedl arcibiskup Lorenz Jaeger. Farnost kostela sv. Meinolfa byla vytvořena farností z Liebfrauenkirchenské farnosti Bielefeld, kde počet věřících vzrostl kvůli imigraci, zejména přes vysídlené osoby z bývalých německých východních oblastí.
Kostel sv Meinolf je trojlodní halový kostel v románském slohu a zavírá se k jihu půlkruhovým sborem. Nad valenou klenbou je sedlová střecha. Připojená zvonice je vysoká 30,25 metrů a je zakončena křížem o výšce přibližně 7 metrů. Vlevo venku mezi věží a farou sousedící s sakristií je altán. Portál je 15 metrů vysoký a jeho růžice má v průměru 4 metry.
Interiér kostela je jednoduchý a zcela bílý. Skládá se z mírně zvednuté střední uličky, která je spojena dvěma úzkými uličkami s bočními oltáři na obou stranách. Na každé straně je šest velkých úzkých oken. V apsidě vedou italské mramorové schody k oltáři ze žlutého umělého kamene. Vitráže z 18 oken jsou od malíře Wilhelm Buschulte z Unna. Malíř také vytvořil barevná okna růžového okna nad vchodem. Důraz je kladen na reprezentaci pelikána, podobenství založeného na africké legendě.

www.wikipedie.de

Betlém
Informace o betlému se zatím nepodařilo získat.Kostel sv.Bonifáce Kostel s boku U hlavního oltáře Betlém v kostele Kostel sv.Bonifáce Kostel s boku U hlavního oltáře Betlém v kostele
Kostel sv.Michaela Věž kostela Vánoční interiér Presbytář Galerie s varhany Betlém v kostele Svatá rodina Přicházející králové

Kostel sv.Bonifáce Zadní část kostela Interiér kostela Kostel sv.Bonifáce Zadní část kostela Interiér kostela Kostel sv.Bonifáce Zadní část kostela
Kostel sv.Michaela Křtitelnice Plastika na vchodem Válečný památník Svatá rodina Pastýř Štolba s velbloudem Stojící král


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp