Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele sv. Barbory (Duisburg)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Kamen

WWW:

Katolická farnost St. Barbara byla založena v roce 1909. Současná stavba kostela se však datuje od roku 1952. Zpočátku farnost sv. Barbory patřila k diecéze Münster, ale později byla přidána k nově založené diecézi v Essenu. Svatá Barbora je od roku 2015 součástí farnosti St. Johann jako farní kostel. Od září 2015 přestává diecéze v Essenu poskytovat finanční prostředky na ochranu církve. Jako biskupský pilotní projekt jsou církev a kongregace financovány a spravovány podpůrným sdružením s novým konceptem kongregace.

www.wikipedie.de

Betlém
V kostele je každoročně s velkým úsilím stavěn nad mariánským oltářem vánoční betlém, což znamená, že i socha Panny Marie musí být ze zdi odstraněna, aby bylo možné vybudovat malované pozadí. Stabilní betlém, výrazné postavy a malované pozadí patří mezi nejkrásnějších betlémy na severu Duisburgu. Během funkčního období pastora Kleina byly zakoupeny nové postavy, které nejen zapůsobí na jejich výrazné tváře, ale také umožňují uspořádat a navrhnout betlém novým způsobem. Údaje pocházejí z dílny dřevařské firmy Klucker v Oberammergau. Není již přesně známo, z jakého roku pocházejí.
Spodní rámec krajiny betlému, s níž byl přestavěn oltář Marie, existuje již mnoho desetiletí, takže je možné betlém vidět až do posledních řad laviček. Vhodné zázemí pro betlém navrhl Norbert Büdding, syn komunity, který také vytvořil ikonu Marie v 80. letech.

Kostel sv.Barbory Kostel sv.Barbory Interiér kostela Varhany Vánoční betlém Svatá rodina Králové s družinou Ovce a velbloud
Kostel sv.Barbory Kostel sv.Barbory Interiér kostela, oltář Varhany Vánoční betlém v kostele Svatá Rodina Králové s družinou Ovce a velbloud
Kostel sv.Barbory Interiér kostela Svíce před oltářem Varhany sv.Barbora Svatá rodina Pastevec s ovcí
Kostel sv.Barbory Interiér kostela Svíce před oltářem Varhany sv.Barbora Svatá rodina Pastevec s ovcí


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp