Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele sv. Bonifac (Bielefeld)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Bielefeld-Stieghorst

WWW:

Kostel sv. Bonifáce (St. Bonifatius) je římskokatolický farní kostel v okrese Stieghorst v Bielefeldu v Severním Porýní-Vestfálsku. Katolíci na východ od města Bielefeld původně patřili sv. Jodokovi. V roce 1905 byl na jejich žádost položen základní kámen pro jejich vlastní kapli na Elpke. Vybudování této kaple trvalo asi rok a byla slavnostně otevřena 28. června 1906. Současně byl založen vikariát Boniface. O dva roky později byla přidána katolická škola.
V průběhu let a kvůli přílivu uprchlíků po druhé světové válce byly prostory komunity nedostatečné. 1. ledna 1956 mohla církevní rada koupit budovu na Stieghorster Strasse pro nový kostel. Základní kámen byl položen 1. října téhož roku. 1. dubna 1958 byla farnost Vicarie povýšena na samostatnou farnost. Prvním farářem byl jmenován Heinrich Kraft, který dříve působil jako vikář ve sboru. V roce 1959 dostal kostel varhany. V roce 1960 byla vysvěcena za zvony a na konci roku byla sestra Erentrud Trostová z opatství Varensell postavena do okna z barevného skla. V roce 1965 byl přemístěn pastor Kraft, do sboru přišel jako nástupce Josef Weber. V listopadu 1966 byla provedena úprava interiéru kostela, v soukladu s liturgickými reformami podle vatikánského koncilu. Oltář byl posunut blíže k modlícím a stupně oltáře byly odstraněny.
7. dubna 1976 byla zahájena výstavba komunitního centra Bonifatius House, která byla slavnostně otevřena 5. listopadu 1977.

www.wikipedie.at

Betlém

Zatím jsem nezjistil žádné informace.

Kostel sv. Bonifáce Kostel sv. Bonifáce Interiér kostela, oltář Vchod do kostela Betlém v kostele Svatá rodina Tři králové
Kostel sv. Bonifáce Kostel sv. Bonifáce Interiér kostela, oltář Vchod do kostela Betlém v kostele Svatá Rodina Tři králové
sv.Bonifác sv.Bonifác Interiér kostela Svatá Rodina Tři králové Pastevci
sv. Bonifác sv. Bonifác Interiér kostela Svatá rodina Tři králové Pastevci


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp