Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele sv. Kříže (Keyenberg)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Erkelenz-Keyenberg, St. Kreuz 8

WWW:

Kostel sv. Kříže (Heilig-Kreuz) se nachází v St. Kreuz 8, v okrese Keyenberg, ve městě Erkelenz. Je zapsán jako památka č. 178 v seznamu památek města Erkelenz.
Kostel v Keyenbergu byl poprvé zmíněn v roce 893. O této první budově kostela není nic známo. V 11. století byla nahrazena románskou stavbou. Tento kostel byl přestavěn v první polovině 13. století. Hlavní loď byla zdvižena. V 15. nebo 16. století byla v pozdně gotickém slohu postavena severní ulička. Nová zvonice byla postavena v letech 1562 a 1563. V 17. nebo 18. století byl kostel rozšířen o jižní, barokní boční uličku, takže původně jednolodní sál měl tři souputníky. V roce 1818 byla stará zvonice zbořena a před lodí byla postavena nová.
V roce 1866 byla podle plánu Friedricha von Schmidta zbourána východní část starého kostela a nahrazena novým systémem sborů ve stylu gotické přestavby. Plánoval však již novounovou budovu, která měla být dokončena později. V letech 1912 až 1913 musela západní část starého kostela ustoupit třílodnímu novogotickému sálu. Původně měl kostel dostat dvojitou fasádu věže, ale kompletně postavena byla pouze jihozápadní věž.
Od roku 2010 již Keyenberg není nezávislou farností. Ta byla sloučena s některými jinými bývalými farnostmi k farnosti St. Maria a Elisabeth Erkelenz. V roce 2015 se pak sloučila s farností svatého Lambertuse Erkelenza a vytvořila novou farnost Krista krále Erkelenza.
Uvnitř kostela se zachoval velmi bohatý novogotický interiér. Za zmínku stojí zejména hlavní oltář, navržený Friedrichem von Schmidtem s přidruženými bočními oltáři, dřevěná a bohatě zdobená kazatelna, reliéfní cesta kříže a socha Panny Marie. Některá okna pocházejí z roku 1914 a byla vyrobena WH Jansenem. V kostele jsou také okna od Roberta Steimela.
Postupem času bylo provedeno několik renovací. Ve druhé světové válce byla zničena dvě okna a 50 čtverečních metrů střechy a do střechy věže byla vytržena díra. Toto poškození bylo možné napravit až v 50. letech 20. století. Na začátku 80. let prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí a jako příklad byl vystaven velkolepý první obraz. Zbytek interiéru byl překreslen na základě starých nálezů. Navenek se zachoval novogotický charakter přístavního kostela z roku 1913.
Ke konci roku 2016 obdrželo město Keyenberg stav znovuusídlení v oblasti těžby hnědého uhlí "Garzweiler II". To znamená, že kostel Heilig-Kreuz Keyenberg bude v následujících několika letech znesvěcen a zbořen.

www.wikipedie.at

Betlém
Anna Beeck původně darovala betlém s barevnými sádrovými postavičkami a starou stájí. Poté byl nahrazen jasnými vyřezávanými dřevěnými figurkami. Rovněž byla postavena nová dřevěná stáj a ženské společenství darovalo dřevěného býka a osla. Celý betlém stojí během vánočních svátků na základní desce asi 2,50 mx 2 m na oltáři sv. Josefa. Stáje a ploty jsou postaveny podle sofistikovaného systému.

Kostel sv. Kříže Kostel sv. Kříže Interiér kostela, oltář Interiér kostela, varhany Hlavní oltář Betlém v kostele Svatá rodina Tři králové
Kostel sv. Kříže Kostel sv. Kříže Interiér kostela, oltář Interiér kostela, varhany Hlavní oltář Betlém v kostele Svatá rodina Tři králové
Kostel sv.Kříže sv.Bonifác Interiér kostela Svatá Rodina Tři králové Pastevci Tři králové Pastevci
Kostel sv. Kříže Interiér kostela Interiér kostela Kazatelna Skřet na kazatelně Betlém v kostele Vánoční betlém Tři králové


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp