Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Betlém v kostele sv. Laurent (Arnsberg)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Arnsberg

WWW:

Propsteikirche, bývalý klášterní kostel Wedinghausen, se nachází v Arnsbergu. Některé části klášterního kostela (dnešní Propsteikirche) pocházejí z první románské stavby kostela z období bezprostředně po založení kláštera kolem roku 1170. Nejstarší částí je věž. Původně měl také románskou podobu. Měl mohutnou západní stěnu, rozšíření bočních věží a pyramidovou střechu, která byla ve srovnání s dnešním tvarem méně strmá.
Raně gotický kostel byl postaven kolem roku 1254. O 100 let později, kolem roku 1350, byl interiér kostela dokončen jako tzv. "Westphalian Hall Church". Většina interiéru pochází z období baroka. Dnešní hlavní oltář byl původně památním oltářem pro zemřelého Kaspara von Fürstenberga, který zemřel v roce 1618 a byl pohřben ve Wedinghausenu. Oltář vytvořil paderborský sochař Heinrich Gröninger. Kromě domácí břidlice je vyrobena z mramoru a alabastru. Oltář je stylisticky mezi renesancí a barokem.

www.wikipedie.de

Betlém
Informace o betlému se zatím nepodařilo získat.

Popsteikurche Interiér kostela Interiér kostela Hlavní oltář Vánoční betlém Svatá Rodina Králové
Kostel st. Laurent Interiér kostela Interiér kostela Hlavní oltář Vánoční betlém Svatá Rodina Králové
Popsteikurche Popsteikurche Hlavní oltář Kazatelna Svatá Rodina Chlapec s ovečkou Děvče se džbánem
st.Laurent st.Laurent Hlavní oltář Kazatelna Svatá Rodina Chlapec s ovečkou Děvče se džbánem
<

© 2020 Vladimír Plecháč, GComp