Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele st. Remigia (Viersen)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Viersen, Remigiusplatz 11

WWW:

St. Remigius byl v 8./9. byl postaven jako kostel Franconian Hall, jako nejstarší kamenný kostel ve Viersenu. Kolem roku 1181/82 byla přestavěn na třílodní románskou sloupovou baziliku, ve 14. století první přestavba na raně gotický kostel, která nebyla dokončena. Dnešní pozdně gotická stavba kostela pochází podle stavebních nálezů a písemných záznamů z roku 1484.
Kostel získal svůj konečný tvar nejpozději na konci 15. století. Výsledkem byl třílodní halový kostel se zvýšenou centrální lodí (Staffelkirche), obdélníkový sbor a apsida uzavřená ze tří stran. Jižní arkády stojí na základové zdi románské arkádové řady, střední a severní uličky byly rozšířeny na sever, vnější stěna jižní lodi již dostala své konečné postavení plánem 14. století. Díky chytrému využití toho, co bylo k dispozici, byla vytvořena jednotná budova, která byla následně nepříznivě ovlivněna zásahy do oprav.
Majestátní, pozdně gotická západní věž, obnovená v roce 1895 Kleesattelem, se tyčí ve třech hlavních patrech nad nízkým přízemím. Skládá se z cihelného zdiva pokrytého tufem přes čedičovou základnu. Jeho východní strana, která je pokryta dnešním střešním prostorem lodi, ukazuje původní cihlové zdivo, nedotčené pozdějšími poškozením a opravami, se třemi síťovými panely v pískovci, které formálně patří do 14. století.
Z hlavní lodi za druhé světové války přežilo celé zdivo včetně deseti arkádových sloupů a klenby jižní lodi. V roce 1945 byla ztracena střešní konstrukce, klenby středních a severních uliček a většina neurotického vybavení. Od roku 1947 do roku 1949 byly obnoveny chybějící klenby z cihel s žebry z tufu, věžové klenby v tufě a střešní vazníky tří ocelových lodí s panvovým krytem. Poškozené západní klenuté pole jižní uličky bylo také restaurováno v cihel.

www.wikipedie.de

Betlém
Informace o betlému se zatím nepodařilo získat.

Pfarrkirche st. Remigius Pfarrkirche st. Remigius Interiér kostela Interiér kostela Vánoční betlém KC na stěně KC na stěně
Pfarrkirche st. Remigius Pfarrkirche st. Remigius Interiér kostela, oltář Interiér kostela, varhany Vánoční betlém KC na stěně KC na stěně
Pfarrkirche st. Remigius Pfarrkirche st. Remigius Hlavní oltář Varhany Varhany Křtitelnice Oltář Kříže Oltář Kříže
Pfarrkirche Pfarrkirche Hlavní oltář Varhany Levá boční Pravá boční Pastevec Pastevec


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp