Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele Svaté Rodiny (Heilige Familie)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Kamen

WWW:

Katolický farní kostel Svaté rodiny je památkově chráněná budova na náměstí v Kamen v okrese Unna.

Budova byla postavena v letech 1901 až 1902 Augustem Menkenem jako omítnutá budova s rohovým blokem. Vysoká, štíhlá severní věž tvoří úmyslně protisměrný přízvuk k věži protestantského kostela na druhém konci náměstí. Na apsidy na jiho-čelí, neo-gotického transeptu baziliky stojí na polygonálním půdorysu. Uvnitř leží žebrované klenby na částečně vystupujících službách. Do dolních uliček byly taženy hřebenové klenby. Západ galerie stojí na Dreierarkatur. Hlavní města jsou zdobena nápadnými ozdobami listů, hlavními konzolami a maskami.
Součástí vybavení je také novogotická kazatelna ze dřeva, od konce 18. století víko kazetové skříně s prolamovanými připevňovacími prvky. Varhany postavil v roce 1934 Johannes Klais.
Křížová cesta ilustruje na obrázcích Ježíšovu Umučenou cestu. Malíř zde kreslí starý Jeruzalém opakovaně na pozadí. 14 stanic Křížové cesty je umístěno v pravém postranním panelu.

www.wikipedie.de

Betlém
Informace o betlému se zatím nepodařilo získat.

Heilige Familie Heilige Familie Interiér kostela Interiér kostela Betlém v kostele Rodina a králové Králové s družinou
Heilige Familie Heilige Familie Interiér kostela, oltář Interiér kostela, varhany Betlém v kostele Rodina a králové Králové s družinou
Heilige Familie Heilige Familie Interiér kostela Hlavní oltář Varhany Anděl Černý král Klečící král
Heilige Familie Heilige Familie Interiér kostela Hlavní oltář Galerie a varhany Anděl Černý král Klečící král


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp