Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele st. Suitberta (Rheinbrohl)

Německo: Severní Porýní-Vestfálsko - Rheinbrohl,

WWW:

Kostel byl postaven v letech 1852 až 1856 kolínským chrámovým architektem Vincenzem Statzem (1819-1898), jehož hlavním dílem je Nová katedrála v Linci v Horním Rakousku.
O historii kostela jsem na internetu nenašel žádnou informaci. Všechny články jsou zamřeny na Vánční betlé, používající kořeny k vytvoření krajiny, který hlavní atrakcí města a kostela.

www.wikipedie.de

Betlém
Vánoční betlém Rheinbrohl má tradici sahající více než sto let. Po dokončení interiéru kostela, který byl nově postaven v letech 1852-56, lidé také uvažovali o betlému. Přes obecný pokles betlémů získala fara v roce 1896 krásné figurky z umělého kamene. Nejedná se o speciálně navržené kusy, ale musí pocházet z tehdejší sériové výroby. To je prokázáno, protože některé součásti se během dodávky zlomily, ale mohly být dodány do 2 týdnů. Dnes však mají určitou hodnotu, protože se zachovalo jen několik kousků z té doby.
V roce 1945, po těžkých bombových útocích na Rheinbrohl, byly spáleny téměř veškeré náčiní potřebné pro stavbu betlémů. Válečnou válku přežily pouze postavy jesliček, které byly schovány na faře. V roce 1946 byl betlém znovu postaven. Bývalý komorník Josef Kurtscheid, který pomáhal s výstavbou betlémů již v roce 1940 a tak převzal stavbu v roce 1950. Chtěl vyřadit papírové figurky a umístit jesle do jeskyně vyrobené z přírodních kořenů stromů, jak se často praktikovalo v jižním Německu. Celoročně začal pročesávat les, aby našel vhodný kořenový systém s pomocí celé své rodiny. Betlém tak se tak rozrůstal každým rokem a sával se stále působivější. V roce 1977 Kurtscheid a jeho pomocníci poprvé přetáhli kořenovou strukturu přes nové vstupní dveře, takže návštěvníci nyní mohou projít budovou a obdivovat betlémskou scénu z několika stran.
Odborníci na mezinárodně známé celoroční výstavě betlémů "Krippana" v Losheimu v Eifelu si byli vědomi krásy betlému z kolébky Rheinbrohleru a neodpočívali, dokud nebyli schopni prokázat, že ji mohou ukázat jako "největší umělecky navržený přírodní kořenový betlém v Evropě. V roce 1991 se celý betlém přesunul do tohoto velkého muzea blízko belgických hranic. Tam byl obdivován po celý rok, a tak se stal známým i za hranicemi Německa. Teprve v adventním období se vrátil na své tradiční místo ve farním kostele sv. Suitberta v Rheinbrohl.
Josef Kurtscheid zemřel v roce 2003 poté, co pracoval pro svůj betlém déle než 60 let. Jeho pomocníci však pokračují ve své práci.

Každý rok začátkem listopadu se stavitelé betlému Rheinbrohler scházejí, aby zahájili výstavbu. Komponenty jsou skladovány ve třech námořních kontejnerech. Nejprve se postaví rám vyrobený z paletových sloupů, velkých stolů a nástěnných podpěr. Poté začíná skutečná stavba betlému, kde se zpracovává kolem 35 pokojových metrů kořenového systému, až 150 rostlin, čtyři krychlové metry zeleného odpadu a pět metrů čtverečních mechu. Celková plocha betlému je 56 m2 a pokrývá oblast severního transeptu. Za betlémem stoupá pět a půl metru vysoká hora, níž před tokem vyčnívá pláň s potokem téměř čtyři metry.
Na základnu jsou umístěni tři moudří muži a jejich doprovod. V betlémské krajině je celkem 69 postav. V nejvyšší výšce je vidět Anděl Zvěstování s hvězdami nad ním, v severozápadním rohu stojí Herodův hrad. Několik dní před Vánocemi je celý kostel vyzdoben na Vánoce a na Štědrý den padá opona, za níž byla skrytá kořenový betlém. Příprava betlému trvá asi 1200 osob-hodin.

Kostel sv. Suitberta Kostel sv. Suitberta Interiér kostela Vánoční betlém Svatá Rodina Vánoční betlém Betlémská hora
Kostel sv. Suitberta Kostel sv. Suitberta Interiér kostela, oltář Vánoční betlém Svatá Rodina Vánoční betlém Betlémská hora
Kostel sv. Suitberta Kostel sv. Suitberta Hlavní oltář Kostel sv. Suitbert Před jeskyní Jeskyně Svatá Rodina Svatá Rodina
Kostel sv.Suitberta Kostel sv.Suitberta Hlavní oltář sv. Suitbert Před jeskyní Jeskyně Svatá Rodina Svatá Rodina


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp