Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém v kostele sv.Petra (Salzburg)

Rakousko: Tirolsko - Salzburg, Altstadt

WWW:

Klášter svatého Petra či též arciopatství svatého Petra v Salcburku (německy Stift Sankt Peter, nebo Erzabtei St. Peter, latinsky Archiabbatia sancti Petri Salisburgensis), je nejstarší dosud funkční klášter v německy mluvících zemích. Zdejší mniši žijí podle řehole svatého Benedikta. Klášter se nachází v salcburském Starém Městě.

Klášter sv. Petra v Salcburku byl založen, respektive obnoven, svatým Rupertem kolem roku 696 k podnikání misií do oblasti jihovýchodních Alp. Nálezy zbytků zdiva pod oltářem dnešního klášterního kostela, které se datují do 5. století, dokládají, že již v dobách sv. Severina v těchto místech stávala románská církevní stavba. Tu zřejmě vybudovala malá skupina mnichů, a ta byla později Rupertem obnovena a rozšířena. Do roku 987 byl úřad biskupa spojen s opatským v personální unii, přesto zůstal klášter sv. Petra i po oddělení obou úřadů sídlem salcburského arcibiskupa až do roku 1110.
Ve středověku byl klášter svatého Petra znám především díky své vynikající písařské škole. Byl také mateřským klášterem dceřiného kláštera benediktinského opatství Admont ve Štýrsku. Roku 1074 bylo vysláno 12 mnichů od sv. Petra do Admontu, aby zde zavedli řádový život. V 15. století se klášter připojil k melské reformě. Roku 1622 založil arcibiskup Paris z Lodronu benediktinskou univerzitu v Salcburku, která byla těsně spojená s klášterem až do jejího zrušení v roce 1810. Opat Petra Klotze usiloval o znovuotevření katolické univerzity. V roce 1926 se mu podařilo založit Kollegium sv. Benedikta, což později vedlo ke znovuzaložení Salcburské univerzity, roku 1962 byla uzavřena. Roku 1927 byl klášter sv. Petra povýšen na arciopatství. V době druhé světové války byli mniši vyhnáni, ale klášter nebyl zrušen a po skončení války se mniši do klášter vrátili. Naposledy vedl klášter krátce arciopat Bruno Becker (2009–10) a od dubna 2010 do dubna 2013 P. Benedikt Röck OSB jako administrátor.
Během nacistické éry byli mniši vyloučeni, majetek kláštera byl zabaven ve prospěch Třetí říše, ale komunita samotná nebyla zrušena. Někteří mniši, včetně zakladatele Liturgického institutu, otce Adalberta Raffelsbergera, byli schopni pokračovat v modlitbě sboru. Po II. Vatikánském koncilu (1962–1965) provedl opatský klášter Franz Bachler (1956–1997) renovaci kláštera. Obrovský počet návštěvníků na státní výstavě v roce 1982 prokázal nepřetržitý zájem obyvatel Salcburku o nejstarší instituci ve městě a v zemi.
30. ledna 2013 si konvent kláštera zvolil převora Korbiniana Birnbachera za nového arciopata. 21. dubna 2013 byl v klášterním kostele benedikován z rukou salcburského arcibiskupa. V březnu 2018 měl klášter 21 mnichů.
Klášter sv. Petra je odedávna znám svou hudební a kulturní činností. Byly zde provedeny především skladby Michaela Haydna, W. A. Mozarta a dalších skladatelů té doby. Mozartova Velká mše c moll zde zřejmě měla svou premiéru 26. října 1783 a sopránové sólo zpívala paní Constanze Mozartová. Díky bohatým kontaktům s významnými salcburskými hudebníky jsou v opatství sv. Petra uloženy některé autografy skladeb Johanna Ernsta Eberlina, Antona Cajetana Adlgassera, Leopolda a Wolfganga Amadea Mozartů, Johanna Michaela Haydna, Sigismunda von Neukomm, Čecha Roberta Führera či Karla Santnera.

www.wikipedie.at

Betlém
Betlém vyrobil Riedmüller z Thauru v Tyrolsku v letech 1884 až 1886. Betlém je asi tři metry široký, jeden metr hluboký a jeden metr vysoký. Skládá se z široké střední stěny a dvou mírně užších bočních stěn, které se spojují pod tupým úhlem.
Uprostřed a v popředí venkovská scenérie, uprostřed níž je jednoduchý orientální dům bez střechy. Vpravo je v pozadí městská brána. V pozadí, malovaný pohled na orientální město (Betlém) s minarety a kostelem. Před tím oznámil archanděl Gabriel blížící se narození dítěte.
Vánoce, vánoční noc
Ve stáji nebo v jeskyni uctívá Ježíše v jesličkách několik archandělů a andělů, rolník a pastýř. Z města přichází pračka.

Klášter sv. Petra Klášter sv. Petra Interiér kostela, oltář Hlavní oltář Interiér panoramaticky Zajímavé hroby Vánoční betlém Svatá rodina
Klášter sv. Petra Klášter sv. Petra Interiér kostela, oltář Hlavní oltář Interiér panoramaticky Zajímavé hroby Vánoční betlém Svatá rodina
Kostel sv. Petra Kostel sv. Petra Hlavní oltář Galerie a varhany Boční oltář Boční oltář Boční oltář Kristus na kříži
Kostel sv.Petra Kostel sv.Petra Hlavní oltář Galerie a varhany Boční oltář Boční oltář Boční oltář Kristus na kříži


Příprava betlému Vánoční betlém Před jeskyní Budovy ve městě Černý král s družinou Kůň a velbloud Klečící král a další
Příprava betlému Vánoční betlém Před jeskyní Budovy ve městě Černý král s družinou Kůň a velbloud Klečící král a další


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp