a Italské betlémy-21.stol.

Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Italské papírové betlémy 21.století


Presepio II Presepio Milano I Presepio Mosquito Erio proverbio, Luigi Bombelli Presepio Aldo di Genero Presepio Grandi Pittori
Presepio II (Karas) Presepio Milano I (Karas) Presepio Mosquito (Karas) Erio proverbio (2015) Presepio Aldo di Genero Presepio Grandi Pittori
Presepio II-arch Presepio Milano I-arch Presepio Mosquito-arch Erio proverbio, Luigi Bombelli Presepio Aldo di Gewnero Presepio Grandi Pittori
Presepio II-arch Presepio Milano I-arch Presepio Mosquito-arch Erio proverbio-arch Presepio Aldo-arch Presepio Grandi-arch


© 2022 Vladimír Plecháč, GComp