Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Vystřihovací betlémy 2008

Jako první, už v měsíci říjnu, se v knihkupectví obchodních domů Tesco objevil Vánoční balíček za 265,- Kč. Nakladatelství Pierot v něm nabízelo dvě knížečky o vánočních zvycích a stolování, CD s vánočními koledami a hlavně pestrý betlém Leoše Konáše se sedmadvaceti postavičkami na 18 pohlednicích většího formátu.

Nakladatelství Oftis dalo v listopadu na trh dva betlémy: Šrámkův betlém vystřihovací, 96 figurálních a rostlinných částí na šesti listech 30 x 42 cm, s dvojjazyčným textem. Stejně tak je dvojjazyčný text u Herainova Skládacího betlému na třech listech A3. Složený podle návodu působí velice pěkně.

Na výstavě v Betlémské kapli byl ke koupi Betlém Aleny Hlobilové, vydaná Bonsai servisem. Inspirací k betlému (6 listů A3) byly postavičky z představení Kühnova dětského sboru, kterému autorka navrhovala kostýmy a rekvizity. Také zde byl ke koupi i menší Betlém Jak šli Hanáci do Betléma s podtitulkem "Betlém Fanulky Šestákové z Mysločovic", který nakreslila Zora Kudrnovská a vydal rovněž Bonsai servis.

V Teplicích vydali Teplický betlém, vlastně jakési skládací leporelo, ze kterého je možno udělat i vystřihovací betlém. Alena Kartáková vytvořila keramické figurky, a jejich fotografie tvoří zmíněný betlém.

(František Karas, Betlémář 16/2009)

betlém Šrámkův, Václav Šrámek betlém Šrámkův, Václav Šrámek po sestavení doplním betlém, Zdeňka Šalamounová betlém, Leoš Konáš po sestavení doplním Jak šli Hanáci..., Zora Kudrnovská Skládací betlém, Jaroslav Herain Skládací betlém, Jaroslav Herain
Šrámkův betlém, Šrámek Šrámkův betlém (Karas) Betlém, Šalamounová Betlém (Karas) Betlém z balíčku (Karas) Jak šli Hanáci.., Kudrnovská Jak šli Hanáci... (Karas) Skládací betlém, Herain Skládací betlém (Karas)
betlém Šrámkův-arch betlém Šrámkův-celek betlém-arch betlém-arch betlém-arch Jak šli Hanáci...-arch Jak šli Hanáci...-arch Skládací betlém-arch Skládací betlém-arch
Šrámkův betlém-arch Šrámkův betlém-celek Betlém-arch Betlém-celek Betlém z balíčku-arch Jak šli Hanáci...-arch Jak šli Hanáci...-arch) Skládací betlém-arch Skládací betlém-arch

betlém Hoblové, Alena Hoblová betlém Hoblové, Alena Hoblová betlém a omalovánka, Marie Flašková betlém a omalovánks, Marie Flašková Teplický betlém, Alena Kartáková Hornočermenský betlém, Radko Krejčí Dolnočermenský betlém, Radko Krejčí Pojďme do Betléma, Renata Klogner Štolbová Pojďme do Betléma, Renata Klogner Štolbová
Betlém Hoblové, Hoblová Betlém Hoblové (Karas) Betlém a omalovánka, Flašková Betlém a omalovánka (Karas) Teplický betlém (Karas) Hornočermenský betlém (Karas) Dolnočermenský betlém (Karas) Pojďme do Betlém, Štolbová Pojďme do Betléma (Karas)
betlém Hoblové-arch betlém Hoblové-arch betlém a omalovánka-arch betlém a omalovánks-arch Teplický betlém-arch Hornočermenský betlém-arch Dolnočermenský betlém-arch Pojďme do Betléma-arch Pojďme do Betléma-arch
Betlém Hoblové-arch Betlém Hoblové-celek Betlém a omalovánka-arch Betlém a omalovánka-arch Teplický betlém-arch Hornočermenský betlém-arch Dolnočermenský betlém-arch Pojďme do Betléma-arch Pojďme do Betléma-arch

betlém z Přerova, Jiří Škopek betlém z Přerova, Jiří Škopek betlém ze Šitbořic, Jana Moštková betlém ze Šitbořic, Jana Moštková betlém s pohádkou, Marcela Slavíková betlém od Lenky, Lenka Procházková betlém vystřihovánka, Jarmila Haldová betlém z ABC 2008, Jakub Požár betlém z ABC 2008, Jakub Požár
betlém z Přerova, Škopek betlém z Přerova (Karas) betlém ze Šitbořic, Moštková betlém ze Šitbořic (Karas) betlém s pohádkou (Karas) betlém od Lenky (Karas) betlém vystřihovánka (Karas) betlém z ABC 08, Požár betlém z ABC 08 (Karas)
betlém z Přerova-arch betlém z Přerova-arch betlém ze Šitbořic-arch betlém ze Šitbořic-arch betlém s pohádkou-arch betlém od Lenky-arch betlém vystřihovánka-arch betlém z ABC 2008-arch betlém z ABC 2008-návod
betlém z Přerova-arch betlém z Přerova-arch betlém ze Šitbořic-arch betlém ze Šitbořic-arch betlém s pohádkou-arch betlém od Lenky-arch betlém vystřihovánka-arch betlém z ABC 08-arch betlém z ABC 08-návod

Vánoční betlém, Jana Kramperová betlém rychnovský, Jarmila Haldová betlém rychnovský, Jarmila Haldová Adventní betlém 2008, Petr Skácel Betlém Junior, Richard Svitalský Betlém Junior, Richard Svitalský Český betlém, Josef Lada Skautská scéna, Petr Skácel Skautská scéna, Petr Skácel
Vánoční betlém (Karas) Rychnovský betlém, Haldová Rychnovský betlém (Karas) Adventní betlém 2008 (Karas) betlém z Juniora, Svitalští betlém z Juniora (Karas) Ladův betlém, 13.vydání Skautská scéna, Skácel Skautská scéna (Karas)
Vánoční betlém-arch betlém rychnovský-arch betlém rychnovský-arch Adventní betlém 2008, Petr Skácel Betlém Junior-arch Betlém Junior-arch Český betlém-arch Skautská scéna-arch Skautská scéna-arch
Vánoční betlém-arch Rychnovský betlém-arch Rychnovský betlém-arch Adventní betlém 2008-arch betlém z Juniora-arch betlém z Juniora-arch Český betlém-arch Skautská scéna-arch Skautská scéna-arch

betlém, Reindl Rupert Staročeský betlém, Wenig-dědicové Betlém ze Sluníčka 08, Andrea Poprová Betlém ze Šikulky, neznámý Řemeslníci 08, Petr Skácel Řemeslníci 08, Petr Skácel Betlém No 02, Vizinová Betlém z časopisu Květy
z čas.DUHA-Ruppert krippe (K) Staročeský betlém, Wenig betlém ze Sluníčka 08 (Karas) betlém ze Šikulky 08 Řemeslníci 08, Skácel Řemeslníci 08 (Karas) Betlém No 02, Vizinová Betlém z časopisu Květy
betlém-arch Staročeský betlém-titul Betlém ze Sluníčka 08-arch Betlém ze Šikulky-arch Řemeslníci 08-arch Řemeslníci 08-arch Betlém No 02-arch obraz bez listu
z časopisu DUHA-arch Staročeský betlém-titul betlém ze Sluníčka 08-arch betlém ze Šikulky 08-arch Řemeslníci 08-arch Řemeslníci 08-arch Betlém No 02-arch Betlém z časopisu Květy-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp