Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


u sv. Víta | na Strahově | u sv. Jezulátka | na Staroměstském nám. | na Lhotce | Svatá Rodina
v Jinočanech | v Mnichově Hradišti | ve Vrchlabí | v Přerově n.Labem | v Sušici | ve Zruči u Plzně
v Kryštofově údolí | v Příchovicích u Plzně | České Budějovice | v Čenkově | v Třešti
v Písku | v Rýmařově | Zpět

Venkovní betlémy

Kromě kostelních betlémů můžete při svých procházkách spatřit také venkovní betlémy. Někdy jsou součástí vánočních trhů, jindy doplňují chrámový betlém na veřejném prostranství. Jejich provedení je různé: někdy betlém tvoří pouze Svatá rodina, jindy se můžete setkat i s větším množstvím figur. Rovněž se liší použitým materiálem: dřevo, sláma, prkenné desky. Unikátní dětský betlém jsem objevil roku 2017 u kostela Panny Marie královny míru na Lhotce. Stačil jim dřevěný špalek a něco látky a vznikl překrásný venkovní betlém.
V poslední době se často objevuje pouze Svatá Rodina, která je umístěna u vánočního stromu nebo blízko kostela. Venkovní betlémy bývají většinou vyřezány ze dřeva, ale nyní se objevují figurky i z hlazeného polystyrénu.

Deskové betlémy

Malování betlémů bylo jednou z rozšířených výtvarných technik. Jako podklad pro malbu se obecně používalo desek, u kterých rozměr výšky a šířky byl mnohonásobně větší než tloušťka. V zásadě lze rozdělit tyto rovinné deskové malby na

- malbu na dřevěné desky
- malbu na karton
- malbu na ostatní materiály (plech...)

Skutečnost, že figury byly po obvodu oříznuty, umocňovalo prostorový vjem. Pokud deska byla silnější, byly hrany sraženy k rubové straně a kontury tím vznikly. Před vlastní malbou byl povrch desek vyhlazen a podklad rozličně upravován podle zvolené techniky malby. S betlémy, které vznikly dle uvedených zásad, se setkáváme od 18.století a literatura uvádí, že je do oblíbenosti uvedly řády františkánů a kapucínů. Když se po čase jesličky zase vracely do kostelů, bylo upřednostňováno zhotovování třírozměrných figur řezbovaných nebo zhotovených z tvrdé masy. Malované betlémy na deskách byly vytěsněny, ale proměnily se po miniaturizaci na domácí malované betlémy.

Jan Roda, Betlémář 35, 2012


Pha-sv.Vít (2014) Pha-sv.Vít (2019) Pha-Strahov Pha-Jezulátko Pha-Starom.nám. (2016) Pha-Starom.nám. (2016) Pha-Starom.nám. (2019) Pha-Lhotka
Pha-sv.Vít (2014) Pha-sv.Vít (2019) Pha-Strahov Pha-Jezulátko Pha-Starom.nám. (2016) Pha-Starom.nám. (2017) Pha-Starom.nám. (2019) Pha-Lhotka
Jinočany Mnichovo Hradiště Vrchlabí-zámek Přerov nad Labem Sušice České Budějovice Příchovice u Plzně Zruč u Plzně
Jinočany Mnichovo Hradiště Vrchlabí-zámek Přerov nad Labem Sušice České Budějovice Příchovice u Plzně Zruč u Plzně
Třešť Čenkov Rýmařov
Třešť Čenkov Rýmařov

© 2023 Vladimír Plecháč, GComp