Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek titulek titulek titulek titulek
titulek titulek titulek titulek titulek titulek titulek

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Zpět

Autoři více papírových betlémů

V počátcích si autor zpravidla vystačil s vytvořením návrhu pro jediný papírový betlém. Předvedl, jak si poradí s námětem betlémové scény. Většinou se při tom projevil i styl jeho současné tvorby. Většinou vycházel ze své vnitřní potřeby prezentace vlastního přístupu k tomuto obecnému námětu. Snad kromě reklamních betlémů nevznikaly betlémy na objednávku. Jedině Vojtěch Kubašta navrhl přímo sérii vynikajících betlémů.

V současné době navrhuje jesličkové archy mnoho zkušených akademických malířů i amatérů. Existuje několik autorů, kteří se tvorbě betlémů věnují profesionálně. Mnoho betlémů - městských - vzniká na objednávku obcí, kdy dálina zachycuje významná místa nebo budovy dané obce. V některých případech vznikají díla u kterých bychom o charakteru betlému mohli pochybovat. Mezi nejpilnější autory patří Jiří Škopek (*1935) přes dvacet betlémů, Jana Moštková (*1945) s více než patnácti betlémy a František Müller s více než sedmnácti betlémy. Poslední dva roky (2016 a 2017) se jim po bok staví autorka v Třebechovic pod Orebem paní Věra Priharová se čtrnácti betlémy.© 2021 Vladimír Plecháč, GComp