Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

 

Katalog českých tištěných betlémů | České papírové betlémy podle skupin | Zpět

České tištěné papírové betlémy

V rámci betlémářské produkce představují tištěné betlémy velmi specifický druh. Široce oblíbenými se staly jednak pro svou cenovou dostupnost, jednak pro možnost vyrobit si - byť z předem připraveného produktu - svůj vlastní betlém. Obecně jsou trochu podceňovány, protože nevyvolávají představu uměleckého díla, jako třeba betlémy vyřezané ze dřeva či ručně malované na kartonu. Ani v odborných kruzích jim není věnována přílišná pozornost, a ačkoli betlémy jako takové byly již mnohokrát zpracovány z různých úhlů pohledu, téma betlémů vydaných tiskem nebylo dosud uceleně publikováno. Ve fondech řady institucí jsou tištěné betlémy sice zastoupeny, většinou se však nejedná o systematicky budované kolekce, ale spíše o náhodně získané soubory.
Po roce 1989 se betlémy začaly opět hojně vydávat jak formou reprintů starších děl, tak nových autorských archů současných výtvarníků.

Při vzniku tohoto webu bylo celkem evidováno 625 českých papírových betlémů. Základ evidence vytvořila sbírka betlémů kolegy Františka Karase. K nim pak byly doplňovány betlémy, které byly staženy na internetu. Pro uspořádíní betlémů byla zvolena dvě kritéria:

  • chronologicky podle vzniku
  • tématicky do skupin podle společného znaku
Několik technických poznámek:
Jednotlivé betlémy jsou zobrazeny ve dvou řádcích:
  • na prvním řádku je obrázek hotového betlému (betlém kolegy Karase je označen (Karas) nebo (K), podtržen modrým pozadím. Můj betlém bez označení nebo se jménem autora a je na žlutém pozadí. U některých názvů betlému je aktivní odkaz k evidenční kartě betlému s podrobnější informací a obrázky jesličkových archů.
  • ve druhém řádku je zobrazen některý z obrázkových archů.
Klepnete-li na obrázek, zobrazí se ve zvětšené velikosti. Dalším klepnutím ho opět uzavřete. Obrázky je třeba po otevření vždy zavřít.

Protože většinou nečtete pozorně úvodní stránku, tak jen opakuji svoji autorskou prosbu: pokud máte český papírový betlém, který se nedostal do evidence, nebo jste objevili na webu jakoukoli chybu, případně máte nápad, jak vylepšit informační funkci tohoto webu, jsem vděčný za všechny poskytnuté informace.

Email kontakt: vladimir@gcomp.cz.


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp