Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek  titulek

Katalog českých tištěných betlémů | České papírové betlémy podle skupin | Zpět

České papírové betlémy

Při vzniku tohoto webu bylo celkem evidováno 625 českých papírových betlémů. Základ evidence vytvořila sbírka betlémů kolegy Františka Karase. K nim pak byly doplňovány betlémy, které byly staženy na internetu. Pro uspořádíní betlémů byla zvolena dvě kritéria:

  • chronologicky podle vzniku
  • tématicky do skupin podle společného znaku
Několik technických poznámek:
Jednotlivé betlémy jsou zobrazeny ve dvou řádcích:
  • na prvním řádku je obrázek hotového betlému (betlém kolegy Karase je označen (Karas) nebo (K), můj betlém bez označení nebo se jménem autora. U některých názvů betlému je aktivní odkaz k evidenční kartě betlému z podrobnější informací a obrázky jesličkových archů.
  • ve druhém řádku je zobrazen některý z obrázkových archů.
Klepnete-li na obrázek, zobrazí se ve zvětšené velikosti. Dalším klepnutím ho opět uzavřete. Obrázky je třeba po otevření vždy zavřít.

Protože většinou nečtete pozorně úvodní stránku, tak jen opakuji svoji autorskou prosbu: pokud máte český papírový betlém, který se nedostal do evidence, nebo jste objevili na webu jakoukoli chybu, případně máte nápad, jak vylepšit informační funkci tohoto webu, jsem vděčný za všechny poskytnuté informace.

Email kontakt: vladimir@gcomp.cz.


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp