Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Americké betlémy | Anglické betlémy | Francouzské betlémy | Italské betlémy | Německé betlémy | Rakouské betlémy | Španělské betlémy
Polské betlémy | Portugalské betlémy | Ruské betlémy | Slovenské betlémy | Slovinské betlémy | Různé betlémy | Zpět

Zahraniční betlémy

Papírové betlémy nevznikaly jen v českých zemích, ale se zobrazením betlémské scény se můžeme setkat i v jiných zemích, a někdy i mnohem dříve než u nás. Například v sousedním Německu, díky vynálezu knihtisku se vydávání jesličkových archů objevuje dříve než u nás. Je to naopak vliv německých betlémářů na tvorbu papírových betlém v českých zemích. S papírové jesličkové archy jsou vydávány prakticky po celém světě. Jsou to zejména "katolické" země (Rakousko, Německo, Španělsko), kde zobrazení betlémové scény v původním křesťanském duchu se zachovalo dodnes. V mnoha zemích jsou však pro zobrazení Narození využívány jiné materiály (dřevo, sklo...). Souhrnně lze konstatovat, že v současnosti opravdovou velmocí v oblasti papírových betlémů jsme my. V žádné zemi se nesetkáte s takovým množstvím vydávaných původních papírových betlémů jako u nás.

Na následujících stránkách se můžete seznámit s některými zahraničními papírovými betlémy. Mnoho jesličkový archů bylo získáno na internetu a proto časové zařazení nebo autorství není přesné. Na internetu tyto podklady zcela chybí. Ve světě je prodej jesličkových archů nahrazován prodejem hotových betlémů - rozsáhlejších nebo pouze sv. Rodiny se stájí.© 2013 Vladimír Plecháč, GComp