Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Vystřihovací betlémy 2009

S ročním zpožděním se objevil Horažďovický betlém malířky Renáty Šlechtové, vydaný pro papírnictví Milady a Karla Lukešových z Horažďovic. Jsou to dva listy neobvyklého formátu 68 x 49 cm s asi25 postavičkami, ovečkami a velkým pozadím s městem Horažďovice. Na třetím listě je jen název a obrázek sestaveného betlému.

Dvořákův Staropražský betlém vychází jako dvouměsíční kalendář s betlémovými postavami, umístěnými do staropražského prostředí. Vydala ho firma Art Living ve spolupráci s SČB. K 750.výročí založení města vydali Old-skauti z Klatov Klatovský skautský betlém. Na šesti kartonech formátu A4zobrazil skaut a výtvarník Stanislav Šťastný-Akela skauty nejen jako daráčky, ale ukazuje i jejich různé činnosti a disciplíny, spojené se skautským životem. Vydal Klub OS Klatovy.

Rozsáhlý Čachrovický betlém výtvarnice Mgr. Jany Dlouhé a autora námětu Ing. Tomáše Faltyse představuje na osmi listech A3 svatou Rodinu a koledníky zasazené do malebného prostředí okolí Čachrova. Listy jsou vloženy do desek s informacemi o stavu oprav Čachrovské tvrze a o malířce Janě Dlouhé. Vnitřní strany desek obsahují dva reklamní betlémy na kávoviny ze třicátých let: Franc-Peroly a Žerotínky. Betlém vydal Tomáš Faltys ve spolupráci s Betlémáři Plzeňska.

Jiří Škopek nám nabídl tentokrát Jičínský betlém, který vydala tiskárna Polonček Náchod. Na dvou listech A3 najdeme typické postavy českého venkova a pozadí s městem Jičín. Odtud je i další Betlém z Jičína od autora Holaty vydaný týdeníkem Nové noviny s neobvyklým námětem. Na 6 listech A3 je vedle architektury starého Jičína zobrazen běžný život obyvatel města. Na některých předvánočních pultech je k mání dílo Renaty Klogner-Štolbové Pojďte s námi do Betléma. Tento vystřihovací betlém s pohádkami v sešitovém provedení vyšel až koncem roku. Vytiskla ho tiskárna Inzert expres s.r.o.

Atelier grafického designu vydal na jednom listu A4 Svatokopecký betlém, zvláštní tím, že je tu svatá Rodina a dvě ovce. A také zbarvením. Je tu jen zlatá a bílá. Autorkou je Jana Kudrnová. Letošní novinkou vydavatelství Oftis je kolorovaný Venkovský betlém Cyrila Kotyšana. Původně vyšel ve čtyřicátých letech v časopisu Srdíčko jako černobílý (barevný byl jen první list). Do dnešní podoby ho vybarvil výtvarník Jaroslav Herain. Jako druhá letošní novinka zmíněného vydavatelství je uváděn reklamní betlém Kolínské cikorky, který původně vyšel už ve 30.letech minulého století.

(František Karas, Betlémář 21/2010)

Horažďovický betlém, Renata Šlechtová Staropražský betlém, Jan Dvořák Staropražský betlém, Jan Dvořák Jičínský betlém, Jiří Škopek Jičínský betlém, Jiří Škopek betlém z Čachrova, Jana Dlouhá Lidový betlém, Stanislav Šťastný betlém ze Sluníčka 09, Poprová Oboustranný betlém, Irena Veselá Rendlová
Horažďovický betlém (Karas) Staropražský betlém, Dvořák Staropražský betlém (Karas) Jičínský betlém, Škopek Jičínský betlém (Karas) Betlém z Čachrova (Karas) Lidový betlém (Karas) betlém ze Sluníčka 09 (Karas) Oboustranný betlém (Karas)
Horažďovický betlém-arch Staropražský betlém-arch Staropražský betlém-titul Jičínský betlém-arch Jičínský betlém-arch betlém z Čachrova-koláž Lidový betlém-titul betlém ze Sluníčka 09-arch Oboustranný betlém-arch
Horažďovický betlém-arch Staropražský betlém-arch Staropražský betlém-titul Jičínský betlém-arch Jičínský betlém-arch betlém z Čachrova-arch Lidový betlém-archtitul betlém ze Sluníčka 09-arch Oboustranný betlém-arch

betlém z Jičína, Tomáš Holata betlém z Jičína, Tomáš Holata Kukský deskový betlém betlém z Českého Nizozemí, Schrauber Anton st. betlém historický č.1-Šluknovsko betlém historický č.2-Šluknovsko betlém historický č.3-Šluknovsko-Donát A. Venkovský betlém, Cyril Kotyšan Venkovský betlém, Cyril Kotyšan
betlém z Jičína, Holata betlém z Jičína (Karas) BH č.7-Kukský betlém (Karas) BH č.4 z čes.Nizozemí (Karas) BH č.1-Šluknovsko (Karas) BH č.2-Šluknovsko (Karas) BH č.3-z Jiřetína (Karas) Venkovský betlém, Kotyšan Venkovský betlém (Karas)
betlém z Jičína-arch betlém z Jičína-arch-návod Kukský deskový betlém-arch betlém z Českého Nizozemí-arch betlém historický č.1-Šluknovsko-arch betlém historický č.2-Šluknovsko-arch betlém historický č.3-Šluknovsko-arch Venkovský betlém-arch Venkovský betlém-arch
betlém z Jičína-arch betlém z Jičína-návod BH č.7-Kukský betlém-arch BH č.4 z českého Nizozemí-arch BH č.1-Šluknovsko-arch BH č.2-Šluknovsko-arch BH č.3-Šluknovsko-arch Venkovský betlém-arch Venkovský betlém-arch

Adventní betlém 2009, Petr Skácel Adventní betlém 2009, Petr Skácel Skautský betlém 2009, Petr Skácel Skautský Kunčický betlém, Kateřina Menšíková Kunčický betlém, Kateřina Menšíková betlém z Jezdovic, Leopold Šenkýř Svatokopecký betlém, Jana Kudrnová Betlém, Edita Plicková
Adventní betlém 2009, Skácel Adventní betlém 2009 (Karas) Skautský betlém 2009, Skácel Skautský betlém 2009 (Karas) Kunčický betlém, Menšíková Kunčický betlém (Karas) Betlém z Jezdovic (Karas) Svatokopecký betlém (Karas) Betlém, Plicková (Karas)
Adventní betlém 2009-arch Adventní betlém 2009-arch Skautský betlém 2009-arch Skautský betlém 2009-arch Kunčický betlém-arch Kunčický betlém-arch betlém z Jezdovic-plakát Svatokopecký betlém-arch Betlém-arch
Adventní betlém 2009-arch Adventní betlém 2009-arch Skautský betlém 2009-arch Skautský betlém 2009-arch Kunčický betlém-arch Kunčický betlém-arch Betlém z Jezdovic-plakát Svatokopecký betlém-arch Betlém-arch

Klatovský skautský betlém, Stanislav Šťastný Klatovský skautský betlém, Stanislav Šťastný Betlém Blesk Hobby, Martin Mag Betlém Blesk Hobby, Martin Mag Vánoce s dětským muzeem, Pavla Vykoupilová Betlém No 03, Vizinová
Skautský betlém, Šťastný Skautský betlém (Karas) Skládací rozšířený b., Herain Betlém Blesk Hobby (karas) Vánoce s muzeem (Karas) Betlém No 03, Vizinová
Klatovský skautský betlém-arch Klatovský skautský betlém-text Betlém Blesk Hobby-arch Betlém Blesk Hobby-arch Vánoce s dětským muzeem-arch Betlém No 03-arch
Skautský betlém-arch Skautský betlém-text Skládací rozšířený b.-arch Betlém Blesk Hobby-arch Vánoce s muzeem-arch Betlém No 03-arch

Betlémřský kalendář 2009 Brandýská cikorka (reprint) Franck Perola VI (reprint) Kolínská žitovka II (reprint) Kolínská žitovka V (reprint) Eso Rakovník I (reprint) Franck Perola IV (reprint) Kolínská cikorka IV, Oftis (reprint)
Kalendář betlémářů 2009 Brandýská cikorka II (reprint) Franck Perola VI (reprint) Kolínská žitovka II (reprint) Kolínská žitovka V-čs (reprint) Esso Rakovník I (reprint) Franck Perola IV (reprint) Kolínská cikorka IV (reprint)
Betlémřský kalendář 2009 po sestavení doplním Franck Perola VI (reprint) Kolínská žitovka II (reprint) Kolínská žitovka V (reprint) Eso Rakovník I (reprint) Franck Perola IV (reprint) Kolínská cikorka IV, Oftis (reprint)
Kalendář betlémářů 2009 Brandýská cikorka II-arch Franck Perola VI-arch Kolínská cikorka II-arch Kolínská cikorka V-čs-arch Esso Rakovník I-arch Franck Perola IV-arch Kolínská cikorka IV-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp