Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Vystřihovací betlémy 2011

Papírové betlémy si na předvánočním trhu stále udržují významné místo. Na prvním místě je nutno uvést Betlém z východočeských hor Jarmily Haldové, který namalovala k 5.výročí založení SČB. Díky Tomáši Faltysovi si můžeme koupit reprint starého betléma z časů Rakouska-Uherska, s německými a maďarskými nápisy.

Nakladatelství Oftis pravidelně zásobuje novými betlémy, tentokráte je to Únanovský betlém Zdeňky Šalomonové, který nás zavede do vesničky Únanov na Znojemsku. Dále velký Lanšperský betlém od Adolfa Lachmana, který nám na svých osmi listech přiblíží kraj pod Orlickými horami.

Ratenický včelařský betlém Petra Liebschera kromě Narození připomíná 100 let včelaření v oblasti kolem Peček. Kristián Richtera ve spolupráci s Královedvorskými betlémáři předvánoční trh obohatil dvěma historickými betlémy, sice č.8 neznámého autora od Jablonce nad Jizerou a č.10 od Filipa Šubrta, nazvaného Miletínský. Neúnavný Jiří Škopek přidal do své kolekce betlémů další, sice Betlém z Nové Paky. Další zajímavý betlém najdeme jako přílohu v knize Josefa Krčka Vánoce, s podtitulem Putování do Betléma. Malířka Renata Fučíková nás v tomto betlému provede obdobím od adventu až po svátek Tří králů.

Městský úřad v Rožnově vydal na čtyřech listech A3 Karpatský betlém Ludmily Vaškové.

(František Karas, Betlémář 31/2012)

Spolek českých betlémářů vydal pro rok 2011 již druhý kalendář s reprinty reklamních betlémů: Brandýská cikorka I, Franck Perola II, III a V, Kolínská žitovka III a cukrovinky Albis. Kromě listu s figurkami betlému můřete také v kalendáři nalézti zadní strany listu. Na výběru podkladů a sestavení kalendáře se podíleli členové Spolku betlémářů Hánová, Peer a Zábranský.

po sestavení doplním Ratenický betlém, Petr Liebscher Únanovský betlém, Zdeňka Šalamounová Lanšperský betlém, Adolf Lachman Lanšperský betlém, Adolf Lachman Betlém z vychodočeských hor, Jarmila Haldová Betlém z vychodočeských hor, Jarmila Haldová Betlém z Nové Paky, Jiří Škopek Betlém z Nové Paky, Jiří Škopek
Ratenický betlém, Liebscher Ratenický betlém (Karas) Únanovský betlém (Karas) Lanšperský betlém, Lachman Lanšperský betlém (Karas) Z vychodočeských hor, Haldová Z vychodočeských hor (Karas) Betlém z Nové Paky, Škopek Betlém z Nové Paky (Karas)
Ratenický betlém-arch Ratenický betlém-arch Únanovský betlém-arch Lanšperský betlém-arch Lanšperský betlém-arch Betlém z vychodočeských hor-arch Betlém z vychodočeských hor-arch Betlém z Nové Paky-arch Betlém z Nové Paky-arch
Ratenický betlém-arch Ratenický betlém-arch Únanovský betlém-arch Lanšperský betlém-arch Lanšperský betlém-arch Z vychodočeských hor-arch Z vychodočeských hor-arch Betlém z Nové Paky-arch Betlém z Nové Paky-arch

Myslivecký betlém, Ivana Skálová Putování do Betléma, Renata Fučíková Historický 08 od Jablonce n.Jizerou Přibyslavský betlém, Martina Sejkorová Historický betlém č.10-z Miletína, Filip Šubrt Klášterský betlém, Kamila Dvořáková Klášterský betlém, Kamila Dvořáková betlém z ABC 2011, Michal Dudáš betlém z ABC 2011, Michal Dudáš
Myslivecký betlém (Karas) Putování do Betléma (Karas) BH 08-Od Jablonce n.J. (Karas) Přibyslavský betlém (Karas) BH 10-z Miletína (Karas) Klášterský betlém, Dvořáková Klášterský betlém (Karas) betlém z ABC 2011, Dudáš betlém z ABC 2011 (Karas)
Myslivecký betlém-arch Putování do Betléma-arch Historický 08 od Jablonce n.Jizerou-arch Přibyslavský betlém-arch Historický betlém č.10-z Miletína-arch Klášterský betlém-arch Klášterský betlém-arch betlém z ABC 2011-arch betlém z ABC 2011-arch
Myslivecký betlém-arch Putování do Betléma-arch BH 08-Od Jablonce n.Jiz.-arch Přibyslavský betlém-arch BH 10-z Miletína-arch Klášterský betlém-arch Klášterský betlém-arch betlém z ABC 2011-arch betlém z ABC 2011-arch

Orlicko-ústecký betlém, Pavel Langhans Betlém opočenských skřítků, Božena Tymichová Karpatský betlém, Ludmila Vašková betlém ze Sluníčka 2011, Andrea Poprová betlém KORES betlém z Brna, Iva Fukalová betlém No 05, Vizinová Adventní betlém, Petr Skácel Adventní betlém, Petr Skácel
Orlicko-ústecký betlém (Karas) B. opočenských skřítků (Karas) Karpatský betlém (Karas) betlém ze Sluníčka 2011 (Karas) betlém KORES (Karas) betlém z Brna (Karas) betlém No 05, Vizinová Adventní betlém, Skácel Adventní betlém (Karas)
Orlicko-ústecký betlém-arch Betlém opočenských skřítků-arch Karpatský betlém-arch betlém ze Sluníčka 2011-arch betlém KORES-arch betlém z Brna-arch betlém No 05-arch Adventní betlém-arch Adventní betlém-arch
Orlicko-ústecký betlém-arch B. opočenských skřítků-arch Karpatský betlém-arch betlém ze Sluníčka 2011-arch betlém KORES-arch betlém z Brna-arch betlém vystřihovací No 05-arch Adventní betlém 2011-arch Adventní betlém 2011-arch

Skládací betlém zimní, Pavel Pecina Skládací betlém holandský, Pavel Pecina Betlém Crechemania, Vizinová betlém z Receptáře, Vladimír Bukovský Betlém Tichá noc Želečský betlém, Říhová
Skládací betlém zimní (Karas) Skládací b. holandský (Karas) Betlém No 06, Vizinová betlém z Receptáře (Karas) Betlém Tichá noc (Karas) Želečský betlém (Karas)
Skládací betlém zimní-arch Skládací betlém holandský-arch Betlém Crechemani-arch betlém z Receptáře-arch Betlém Tichá noc-arch Želečský betlém-arch
Skládací betlém zimní-reverz Skládací b. holandský-arch Betlém No 06-arch betlém z Receptáře-arch Betlém Tichá noc-arch Želečský betlém-arch


kalendář spolku 2011 Brandýská cikorka I Franck Perola III Kolínská žitovka III Franck Perola II Franck Perola V cukrovinky Albis
Kalendář betlémářů 2011 Brandýská cikorka I (reprint) Franck Perola III (reprint) Kolínská žitovka III (reprint) Franck Perola II (reprint) Franck Perola V (reprint) cukrovinky Albis (reprint)
kalendář spolku 2011 Brandýská cikorka I Franck Perola III Kolínská žitovka III Franck Perola II Franck Perola V cukrovinky Albis
Kalendář betlémářů 2011 Brandýská cikorka I-arch Franck Perola III-arch Kolínská žitovka III-arch Franck Perola II-arch Franck Perola V-arch cukrovinky Albis-arch
Vánoční jesličky, Morak Uherský betlém Nové jesličky, Lorenz
Vánoční jesličky (reprint) Uherský betlém (reprint) (K) Nové jesličky (reprint)
Vánoční jesličky-arch Uherský betlém-arch Nové jesličky, Lorenz
Vánoční jesličky-arch Uherský betlém-arch Nové jesličky (reprint)


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp