Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Vystřihovací betlémy 2014

Tento rok betlémářský trh obohatila téměř dvacítka betlémů. Hned na začátku roku Kristián Richtera pokračoval ve vydávání historických betlémů. Byl to betlém č.14, jehož podkladem je papítmaršový betlém z doby před rokem 1900. Následoval č.15 autora Ondřeje Harlase ze soukromé sbírky. Je vytištěn na třech arších, kde mnoho vojáků provází své krále. Další historické betlémy měly č. 17 (čtyři archy od několika autorů) a č. 9 - jeden list z mělnicka. A nakonec dva archy č. 18 a historickými obrázky na perníky včetně betléma.

Opět se osvala pani Jana Moštková, a sice s betlémem z Modřan, nyní Prahy 12, který namalovala na objednávku modřanského patriota P.Puče. Následoval druhý její letošní betlém, sice Prachovský, zobrazující krásu pískovcových skal. Vydalo Muzeum přírody Českého ráje. František Müller pokračoval ve svých jednolistových skládacích betlémech z Kladenska. Tentokrát si vybral obec Smečno pro svůj Smečenský betlém. Dále tento autor za podpory Regionálního muzea v Litomyšli namaloval větší betlém, zvaný Litomyšlský. Je na třech listech, černobílý a zobrazuje řadu významných osobností současných i minulých.

Jiří Škopek také nezahálel a svoji kolekci regionálních betlémů rozšířil o betlém z malých Svatoňovic a Českoskalický betlém. Oba v jeho tradičním styli. Nakladatelství CPres v Brně se společností Albatros media ob ohatilo vánoční trh sešitovou vystřihovánkou tradičního betléma od autora Toberta Navrátila. Posledním z klasických betlémů letošního roku je Velký papírový betlém Pavla Peciny, který byl k dostánína výstavě v Betlémské kapli. Je to vystřihovánka pro středně pokročilé s motivem města Chrudim.

V ABC byl otištěn zvláštní betlém, snad ze 30.let, od neznámého aitora. Lidé z celého světa spěchají k Ježíškovi, a tak je tu Indián na koni, Eskymák, mongolský pastevc a další. Ve Sluníčku děti tradičně nalezly svůj betlém, letos od Andrey Poprové. Zpředu denní, zezadu noční varianta. V časopise Méďa Pusík a v bonboniéře Carla byly také betlémky, ale jednalo se o opakování z dřívějších let. Dětská vánoční kolekce Nestle-Orion skrývala malý betlémek.0

Pro doplnění ještě je třeba uvést Telnický betlém z kostela sv. Jana Křtitele a Úsměvný betlém. První namalovala Martina Hostěradská a druhý z nich Lenka Procházková z Ústí nad Labem s grafickou úpravou Pavly Zimmermannové.

(František Karas, Betlémář 47/2015)

Ing. Faltys vydal pro rok 2014 Betlémářský kalendář, ve kterém otiskl reprinty starých reklamních betlémů kávovinových firem Franck Perola a Kolínská žitovka. Součástí kalendáře jsou také tři listy Kulíkova chodského betlému a reklamní betlém Žerotínky kávovinové firmy z Hané. Vytištěné betlémy doprovází text o papírových reklamních betlémech a jejich historii. Na zadní straně publikuje Ing. Faltis obrázky z tvrze v Čachrově, kde plánuje zřídit mezeum papírových betlémů. S výběrem podkladů mu pomohli Hánová a Zábranský.

Modřanský betlém, Jana Moštková Modřanský betlém, Jana Moštková Litomyšlský betlém, František Müller Litomyšlský betlém, František Müller Českoskalický betlém, Jiří Škopek Českoskalický betlém, Jiří Škopek betlém z Malých Svatoňovic, Jiří Škopek betlém z Malých Svatoňovic, Jiří Škopek Betlémské zvonění, Eva Milotová
Betlém z Modřan, Moštková Betlém z Modřan (Karas) Litomyšlský betlém, Müller Litomyšlský betlém (Karas) Českoskalický betlém, Škopek Českoskalický betlém (Karas) z Malých Svatoňovic, Škopek z Malých Svatoňovic (Karas) Betlémské zvonění, Milotová
Modřanský betlém-arch Modřanský betlém-arch Litomyšlský betlém-arch Litomyšlský betlém-arch Českoskalický betlém-arch Českoskalický betlém-arch betlém z Malých Svatoňovic-arch betlém z Malých Svatoňovic-arch Betlémské zvonění-arch
Betlém z Modřan-arch Betlém z Modřan-arch Litomyšlský betlém-arch Litomyšlský betlém-arch Českoskalický betlém-arch Českoskalický betlém-arch z Malých Svatoňovic-arch z Malých Svatoňovic-arch Betlémské zvonění-arch

Prachovský betlém, Jana Moštková Prachovský betlém, Jana Moštková betlém z Jičína II, Tomáš Holata betlém z Hradce n.Moravicí, Bořek Frýba Velký papírový betlém, Pavel Pecina Konický betlém, Jiřina Novotná betlém ze Sluníčka 2014, Andrea Poprová Smečenský betlém, František Müller Smečenský betlém, František Müller
Prachovský betlém, Moštková Prachovský betlém (Karas) betlém z Jičína II (Karas) betlém z Hradce n.M. (Karas) Velký papírový betlém (Karas) Konický betlém (Karas) betlém ze Sluníčka (Karas) Smečenský betlém, Müller Smečenský betlém (Karas)
Prachovský betlém-arch Prachovský betlém-arch betlém z Jičína II-arch betlém z Hradce n.Moravicí-arch Velký papírový betlém-arch Konický betlém-arch betlém ze Sluníčka 2014-arch Smečenský betlém-arch Smečenský betlém-návod
Prachovský betlém-arch Prachovský betlém-arch betlém z Jičína II-arch betlém z Hradce n.Moravicí-arch Velký papírový betlém-arch Konický betlém-arch betlém ze Sluníčka 2014-arch Smečenský betlém-arch Smečenský betlém-návod


Úsměvný betlém, Lenka Procházková Budečský betlém, František Müller Budečský betlém, František Müller Betlém vystřihovánka, Blažejová Muklovský betlém, Nesládek z časopisu ABC 2014 Pivrncův betlém, Petr Urban Betlém, Alžběta Káninská Betlém
Úsměvný betlém (Karas) Budečský betlém, Müller Budečský betlém (Karas) Betlém vystřihovánka, Blažejová Vězeňský betlém, (Karas) z časopisu ABC 2014 Pivrncův betlém (Karas) Betlém, Kaninská Betlém (Karas)
Úsměvný betlém-arch Budečský betlém-arch Budečský betlém-návod Betlém vystřihovánka-arch Muklovský betlém-text z časopisu ABC 2014-arch Pivrncův betlém-arch Betlém-arch Betlém-arch
Úsměvný betlém-arch Budečský betlém-arch Budečský betlém-návod Betlém vystřihovánka-arch Vězeňský betlém-text z časopisu ABC 2014-arch Pivrncův betlém-arch Betlém-arch Betlém-arch
Vánoční betlém, Navrátil Telnický betlém, Hostěradská Adventní betlém 2014, Petr Skácel betlém v krabici, Jarmila Haldová dřevěný betlém Nestlé, Renata Turková betlém z časopisu Dráček Pastýřka,Milotová
Vánoční betlém, Navrátil Telnický betlém, Hostěradská Advetní betlém 2014, Skácel Betlém v krabici (Karas) dřevěný betlém Nestlé (K) betlém z časopisu Dráček Pastýřka, Milotová
Vánoční betlém-arch Telnický betlém-arch Adventní betlém 2014-arch arch nedostupný dřevěný betlém Nestlé-arch z časopisu Dráček-arch Pastýřka,Milotová"
Vánoční betlém-arch Telnický betlém-arch Advetní betlém 2014-arch Betlém v krabici-arch dřevěný betlém Nestlé-arch z časopisu Dráček-arch Pastýřka, Milotová

Historický betlém č.09-z Mělnicka Historický betlém č.13-z Novopacka Historický betlém č.14-papírový Historický betlém č.15-papírový Historický betlém č.17-z Hrádku nad Nisou Historický betlém č.18-perníkový
HB 09-z Mělnicka (Karas) HB 13-z Novopacka (Karas) HB 14-papírový (Karas) HB 15-papírový (Karas) HB 17-z Hrádku n.N. (K) HB 18-perníkový (K)
Historický betlém č.09-z Mělnicka Historický betlém č.13-z Novopacka Historický betlém č.14-papírový Historický betlém č.15-papírový Historický betlém č.17-z Hrádku nad Nisou Historický betlém č.18-perníkový
HB 09-z Mělnicka-arch HB 13-z Novopacka-arch HB 14-papírový-arch HB 15-papírový-arch HB 17-z Hrádku n.N.-arch HB 17-perníkový-arch

Faltysův kalendář 2014 Betlém Betlém Kulíkův betlém Betlém
Faltysův kalendář 2014 Franck Perola V (reprint) Kolínská žitovka IV (reprint) Kulíkův betlém (reprint) Žerotínská káva (reprint)
Faltysův kalendář 2014 Betlém-arch Betlém-arch Betlém-arch Betlém-arch
Faltysův kalendář 2014 Franck Perola V-arch Kolínská žitovka IV-arch Kulíkův betlém-arch Žerotínská káva-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp