Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Vystřihovací betlémy 2016

Dlouho to vypadalo, že letošní rok bude na vystřihovací betlémy chudý, ale nakonec vše se k dobrému obrátilo. Hned první, rozsahem velký vystřihovací betlém, byl olomoucký Hanácký betlém od Františka Gračky, s doprovodným slovem Jiřího Sewryna o historii města Olomouce, která tvoří třístránkové pozadí betléma. Betlém obsahuje 9 aerchů včetně návodu na sestavení a krátký popis historie města Olomouc.
Dalším velkým betlémem je dílo Alžběty Reichlové, namalované na popud členky Spolku českých betlémářů Mgr.Jany Dlouhé. Jiří Škopek pokračoval v zobrazování betlémů s důrazem na česká města, která tvoří pozadí betlémské scény. Ať už se jednalo o betlém Jaroměřiský nebo z Lomnice nad Popelkou, vytištěné vždy na přeloženém dvojlistu. Jedná se již o 22. a 23. betlém tohoto autora s městskou tématikou.
Na popud pana Pavla Puče namalovala Jana Moštková malebbný Povltavský betlém, zobrazující důležitá historická místa podél středního toku Vltavy od Zbraslavskéhop kláštera po majestátní Vyšehrad a končící siluetou Pražského hradu. Další betlém Jany Moštkové nás zavede do dějiště bitvy u Slavkova, která se udála 2.prosince 1805. V pozadí betléma je vidět Mohylu Míru na Prackém kopci, připomínající bitvu tří císařů a Napoleonovo vítězství.
Kladenský malíř František Müller, který namaloval několik betlémů věnovaných Kladnu, vytvořil tentokrát jednolistový Bílinský betlém.
A co naše děti? Pro ně v prosincovém čisle Sluníčka vyšel roztomilý oboustranný vystřihovací betlém Andrey Poprové na třech listech A4. A pro naší nejmladší mládež tu je mini betlém od Jana Lukáše Klanění tří králů otištěný ve skautském časopisu Světýlko.

(František Karas, Betlémář 57/2017)

Knihkupectví Romana Horáčka z Vansdorfu připravilo reprinty starších betlémů: dva z padesátých let tiskárny Chroust, sice Chroust II-10 a Chroust II-101 a reprint archu č.5692 vydaného v polovině 19.století tiskárnou von Robrahn v Magdeburku (Německo).

Brněnský betlém Lanškrounský betlém Lanškrounský betlém Malostranský betlém Malostranský betlém Olomoucký hanácký betlém betlém z Kladna, František Müller betlém z Kladna, František Müller Historický betlém č.21, Štajtenský
Brněnský betlém, Moštková Lanškrounský betlém, Krejčí Lanškrounský betlém (Karas) Malostranský, Reichlová Malostranský betlém (Karas) Olomoucký hanácký (Karas) betlém z Kladna, Müller betlém z Kladna (Karas) HB 21-z Litomyšle (Karas)
Brněnský betlém-arch Lanškrounský betlém-arch Lanškrounský betlém-arch Malostranský betlém-arch Malostranský betlém-arch Olomoucký hanácký betlém betlém z Kladna-arch betlém z Kladna-reverz Historický betlém č.21-arch
Brněnský betlém-arch Lanškrounský betlém-arch Lanškrounský betlém-arch Malostranský betlém-arch Malostranský betlém-arch Olomoucký hanácký-arch betlém z Kladna-arch betlém z Kladna-reverz HB 21-z Litomyšle-arch

Povltavský betlém Povltavský betlém Betlém ze Sokolnic Betlém ze Sokolnic Vánoční betlém Jaroměřský betlém Jaroměřský betlém Betlém z Lomnice n.P. Betlém z Lomnice n.P.
Povltavský betlém, Moštková Povltavský betlém (Karas) ze Sokolnic, Moštková Betlém ze Sokolnic (Karas) Vánoční betlém, Oppeltová Jaroměřský betlém, Škopek Jaroměřský betlém (Karas) z Lomnice n.P., Škopek z Lomnice n.P. (Karas)
Povltavský betlém-arch Povltavský betlém-arch Betlém ze Sokolnic-arch Betlém ze Sokolnic-arch Vánoční betlém-arch Jaroměřský betlém-arch Jaroměřský betlém-arch betlém z Lomnice betlém z Lomnice
Povltavský betlém-arch Povltavský betlém-arch Betlém ze Sokolnic-arch Betlém ze Sokolnic-arch Vánoční betlém-arch Jaroměřský betlém-arch Jaroměřský betlém-arch Betlém z Lomnice-arch Betlém z Lomnice-arch

Heřmanoměstský betlém Heřmanoměstský betlém Bílinský betlém Bílinský betlém Betlém ABC 2016, Pecina Železnobrodký betlém Jesenický betlém Vystřihni betlém, Sobotková po sestavení doplním
Heřmanoměstský, Martinka Heřmanoměstský (Karas) Bílinský betlém, Müller Bílinský betlém (Karas) Betlém ABC 2016 Železnobrodký betlém (K) Jesenický betlém, Martinka Vystřihni betlém, Sobotková betlém ze Sluníčka, Popprová
Heřmanoměstský betlém Heřmanoměstský betlém Bílinský betlém-arch Bílinský betlém-reverz Betlém ABC 2016-arch Železnobrodký betlém-arch Jesenický betlém-arch Vystřihni betlém-arch betlém ze Sluníčka-arch
Heřmanoměstský-arch Heřmanoměstský-arch Bílinský betlém-arch Bílinský betlém-reverz Betlém ABC 2016-titul Železnobrodký betlém-arch Jesenický betlém-arch Vystřihni betlém-arch betlém ze Sluníčka-arch

Český betlém-lux, Lada Hostýnský betlém, Brtníková Já bych rád k Betlému, Valenová Vánoční betlém, Miler Kateřina Královedvorský betlém, Taťana Ruprechtová po sestavení doplním HB 21-z Litomyšle, Štantejský
Český betlém-22.vydání, Lada Hostýnský betlém, Brtníková Já bych rád k Betlému, Valenová Vánoční betlém, Miler Královedvorský b., Ruprichtová HB 16-z Liberecka, Ginzel HB 21-z Litomyšle, Štantejský
Český betlém-lux-arch Hostýnský betlém-arch Já bych rád k Betlému-arch Vánoční betlém-arch Královedvorský betlém-arch HB 16-z Liberecka-arch HB 21-z Litomyšle-arch
Český betlém-arch Hostýnský betlém-arch Já bych rád k Betlému-arch Vánoční betlém-arch Královedvorský betlém-arch HB 16-z Liberecka-arch HB 21-z Litomyšle-arch

Kolínská cikorka I Chroust II-101 Chroust II-10 (reprint) Vystřihovací jesličky-19.stol. Obrázky na jesličky (reprint)
Kolínská cikorka I (reprint) Chroust II-101 (reprint) Chroust II-10 (reprint) Vstřihovací jesličky (reprint) Obrázky na jesličky (reprint)
Kolínská cikorka I-arch Chroust II-101-arch Chroust II-10-arch Vystřihovací jesličky-arch Obrázky na jesličky-arch
Kolínská cikorka I-arch Chroust II-101-arch Chroust II-10-arch Vstřihovací jesličky-arch Obrázky na jesličky-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp