Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Vystřihovací betlémy 2019

O největší přísun betlémů se tentokrát postarala autorka Věra Priharová (Betlém z Českého Meziříčí, Hekův betlém z Dobrušky, Zámecký betlém z Nechanic), i když je signovala rokem 2018, v prodeji se objevily až v průběhu roku 2019.Už se zdálo, že v tomto roce bude o nové betlémy nouze. Postupně však od listopadu se na trhu objevovaly betlémy zavedených autorů, např. Betlém z Orlických hor Jaroslava Heraina, Hlinecký betlém Vladimíra Peciny. Paní Milotová doplnila svůj betlém s vyprávěním dalším archem a umožnila další rozšíření prostředí betlému. Ještě před vánocemi se připojil František Müller svým Podprůhonským betlémem a Radko Krejčí Sádeckým betlémem. Karel Kratochvíl rozšířil betlémy z Podkrkonoší o betlém s kostelem ve Rtyni a v Horních Vernéřovicích. Těsně před Štědrým dnem šly do prodeje další dva betlémy známých autorů - paní Moštkové Betlém z Benátek (údajně menší část rozsáhlejší práce, kterou dělala pro italského zákazníka) a historický betlém č. 22 ze Železnobrodska, který připravil pan K. Richtera.

Vydavatelství OFTIS vydalo sérii reprintů šesti reklamních betlémů (kávovinové firmy Franck Perola, Kolínská žitovka a Hradecká cikorka a Tříkrálové betlémy (Chroust)) za velmi příznivou cenu. Vydavatelství pana Horáčka k tomu ještě připravilo reprint betlému Prace z roku 1937 a získalo tři sešity časopisu DUHA s již staršími betlémy od autorek, Štolbové (Setkáme se u jesliček), Muroňové (Hej mistře) a Špinové (Betlém je mezi námi).
Betlémy se objevily i v některých časopisech - Mateřídouška, Sluníčko nebo Puntík.

z českého Meziříčí, Priharová Hekův z Dobrušky, Priharová Zámecký z Hrádku, Priharová z Orlických hor, Herain Sádecký betlém, Krejčí Hlinecký betlém, Pecina Rtyně v Podkrkonoší, Kratochvíl Horní Vernéřovice, Kratochvíl
z Českého Meziříčí, Priharová Hekův z Dobrušky, Priharová Zámecký z Hrádku, Priharová z Orlických hor, Herain Sádecký betlém, Krejčí Radko Hlinecký betlém, Pecina Rtyně v Podkrkonoší, Kratochvíl Horní Vernéřovice, Kratochvíl
autorka zakázala zveřejnit autorka zakázala zvěřejnit autorka zakázala zvěřejnit z Orlických hor-arch Sádecký betlém-arch Hlinecký betlém-arch Papírový betlém-arch Papírový betlém-arch
z Českého Meziříčí-arch Hekův z Dobrušky-arch Zámecký z Hrádku-arch z Orlických hor-arch Sádecký betlém-arch Hlinecký betlém-arch Papírové betlémy-arch Papírové betlémy-arch

připravuje se Betlém z Benátek připravuje se Podprůhonský betlém, Müller připravuje se připravuje se Dodatek k betlému, Milotová připravuje se
Adventní kalendář, Špinová Betlém z Benátek, Moštková Hej Mistře, Muroňová Podprůhonský betlém, Müller Historický betlém č.22 Setkání u jesliček, Štolbová Dodatek k betlému, Milotová Adventní kalendář, Lukášová
Betlém mezi námi-arch Betlém z Benátek-arch Hej Mistře-arch Podprůhonský betlém-arch Historický betlém č.22-arch Setkání u jesliček-arch Dodatek k betlému-arch Adventní kalendář-titul
Adventní kalendář-arch Betlém z Benátek-arch Hej Mistře-arch Podprůhonský betlém-arch Historický betlém č.22-arch Setkání u jesliček-arch Dodatek k betlému-arch Adventní kalendář-arch

připravuje se připravuje se připravuje se připravuje se z Neratova, Herain
časopis Mateřídouška časopis Sluníčko časopis Puntík, Poprová (B) Betlém z Třeště (Buksová) Betlém z Neratova, Herain
časopis Mateřídouška-arch časopis Sluníčko-arch časopis Puntík-arch betlém z Třeště-arch betlém z Neratova-arch
časopis Mateřídouška-arch časopis Sluníčko-arch časopis Puntík-arch betlém z Třeště-arch betlém z Neratova-arch

Milevský betlém, Martinka Bruntálský betlém-nám.,Martinka Bruntálský betlém-kost.,Martinka Kamýcký betlém, Martinka Holešovský betlém, Martinka vystřihovací betlém č.1 vystřihovací betlém č.2-vánoční vystřihovací betlém č.2-tříkrálový
Milevský betlém, Martinka Bruntálský betlém,Martinka Bruntálský betlém,Martinka Kamýcký betlém, Martinka Holešovský betlém, Martinka Vystřihovací betlém č.1-reprint Vystřihovací betlém č.2-vánoční Vystřih. betlém č.2-tříkrálový
Milevský betlém-arch Bruntálský betlém-nám.-arch Bruntálský betlém-kost.-arch Kamýcký betlém-arch Holešovský betlém-arch Vystřihovací betlém č.1-reprint Vystřihovací betlém č.2-reprint vystřihovací betlém č.2-tříkrálový
Milevský betlém-arch Bruntálský betlém-nám.-arch Bruntálský betlém-kost.-arch Kamýcký betlém-arch Holešovský betlém-arch Vystřihovací betlém č.1-arch Vystřihovací betlém č.2-arch Vystřihovací betlém č.2-arch

Chroust II 10-reprint Chroust II 11-reprint po sestavení doplním Franck Perola 1938-reprint Franck Perola 1939-reprint Hradecká cikorka-reprint Kolínská žitovka-reprint
Jesličky Chroust II-10-reprint Jesličky Chroust II-11-reprint Betlém Práce 1937-reprint Franck Perola 1938-reprint Franck Perola 1939-reprint Hradecká cikorka-reprint Kolínská žitovka-reprint
Chroust II 10-reprint Chroust II 11-reprint Betlém Práce 1937-reprint Franck Perola 1938-reprint Franck Perola 1939-reprint Hradecká cikorka-reprint Kolínská žitovka-reprint
Jesličky Chroust II-10-arch Jesličky Chroust II-11-arch Betlém Práce 1937-arch Franck Perola 1938-arch Franck Perola 1939-arch Hradecká cikorka-arch Kolínská žitovka-arch


© 2019 Vladimír Plecháč, GComp