Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Vystřihovací betlémy 2020

Koronavirová pandemie se podepsala také na vydávání archů pro papírové betlémy. Jejich počet se značně ztenčil oproti předchozím rokům. Lenka Procházková připravila pro školní děti dva veselé betlémy, které se objevily již v polovině roku a tak mohly dětem trochu zpříjemnit pobyt doma, bez kamarádů, místo ve škole. Vydavatelství Oftis uvedlo nové vydání plného Třebovického železničního betlém od Josefa Jíchy. Svým rozsahem 62 figurek, staveb a přírody a kouzelným provedením jistě potěšil mnoho "papírkářů". Z tohoto vydavatelství přichází i Postní betlém Jiřího Knapovského, jediný mně známý český velikonoční, pašijový betlém. Zobrazuje sice pouze jedinou scénu ze závěru života Krista - modlitbu a zatčení v Getsemanské zahradě - ale vše zobrazuje krásným vykreslením zahradní přírody a osobami - světlonoši, vojáky a úředníky, podílejícími se na tomto aktu.
Mezi dalšími betlémy je nutno připomenout dva historické, na kterých se podílel pan Richtera - č. 23 Braunův betlém od Pryšingera a č. 24 Turnovský betlém od neznámého autora. Další ženské autorky jsou zastoupeny Evou Milotovou a jejím Betlémem a Janou Moštkovou s Betlémem z Dětřichova. Zvláštní místo zaujímá Alšův betlém, vystřihovánka, který jsem objevil na internetu. Zaujal mne nestandardní formátem (sešit A4 vystřihovánek) i barevným tmavším pojetím. Bohužel se mi nepodařilo zjistit vydavatele nebo upravovatele původního Alšova betlému.
Ještě před Vánocemi se objevil na trhu Müllerův Prosečský betlém a později i Svatohorský betlém. Vystřihovací verze betléma ze Svaté Hory u Příbrami obsahuje jen část figur postupně doplňovaného, dřevěného betlému.
Malý počet vystřihovacích betlémových archů trochu zachraňovaly betlémy v časopisech. Nejvíce se mi líbil v časopisu ABC, který vytvořila Jana Dlouhá. V dalších časopisech - Sluníčko, Rozmarýnka nebo Nedělníček- jste nalezli betlémky připravené na dětskou tvorbu.

Úsměvný betlém, Procházková Veselý betlém, Procházková Betlém, Milotová Železniční betlém, Václav Jécha Po sestavení doplním Po sestavení doplním bETLÉME Z dĚTŘICHOVA Po sestavení doplním
Úsměvný betlém, Procházková Veselý betlém, Procházková Betlém, Milotová Železniční betlém, Jícha Braunův betlém, Pryšinger Turnovský betlém, Richtera Betlém z Dětřichova, Moštková Alšův betlém, vystřihovánka
Úsmevný betlém, Procházková Veselý betlém, Procházková-arch-arch Betlém, Milotová-arch Železniční betlém, Jícha-arch Braunův betlém, Pryšinger Turnovský betlém, Richtera betlém z Dětřichova, Moštková Alšův betlém, vystřihovánka
Úsměvný betlém-arch Veselý betlém-arch Betlém-arch Železniční betlém-arch Braunův betlém-arch Turnovský betlém-arch Betlém z Dětřichova-arch Alšův betlém-list
Prosečský betlém, Müller Svatohorský betlém Postní betlém, Knapovský Postní betlém, Knapovský Třebechovický betlém Třebechovický betlém Klenečský betlém Plzeňský betlém
Prosečský betlém, Müller Svatohorský betlém Postní betlém, Knapovský Postní betlém, (Buksová) Třebechovický betlém Třebechovický b., muzeum Klenečský betlém, Štrbová Plzeňský betlém, Šrédl
Prosečský betlém, Müller Svatohorský betlém Postní betlém-arch Postní betlém-arch Třebechovický betlém Třebechovický betlém Klenečský betlém Plzeňský betlém
Prosečský betlém-arch Svatohorský betlém-arch Postní betlém-arch Postní betlém-arch Třebechovický betlém-arch Třebechovický betlém-arch Klenečský betlém-arch Plzeňský betlém-arch
Betlém z ABC, Dlouhá Betlém z Nedělníčku Betlém z Rozmarýnky Betlém ze Sluníčka Betlém z Dráčku Betlém z Báječné školky Betlém Kreativ
Betlém z ABC, Dlouhá Betlém z Nedělníčku Betlém z Rozmarýnky Betlém ze Sluníčka Betlém z Dráčku Betlém z Báječné školky Betlém Kreativ
Betlém a ABC, Dlouhá Betlém z Nedělníčku Betlém z Rozmarýnky Betlém ze Sluníčka Betlém z Dráčku Betlém z Báječné školky Betlém Kreativ
Betlém z ABC-arch Betlém z Nedělníčku-arch Betlém z Rozmarýnky-arch Betlém ze Sluníčka-arch Betlém z Dráčku-arch Betlém z Báječné školky-arch Betlém Kreativ-arch


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp