Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Jana Moštková

Narodila se 25.4.1945 v Proseči u Skutče.

Po maturitě na SVVŠ v Litomyšli a na Střední knihovnické škole v Brně (1965) studovala na brněnské ŠUŘ aranžérství a výstavnictví (1968). Studiu malby se věnovala na LŠU u prof. Petra Skácela. Pracuje v knihovně Jiřího Mahena v Brně v propagaci. Od roku 1975 žije s rodinou v Líšni.

Plodná autorka vkusných a na první pohled dobře identifikovatelných vystřihovacích betlémů se narodila 25. 4. 1945 v Proseči u Skutče. Po absolvování SVVŠ maturovala v Brně na Střední knihovnické škole (1965) a dále pokračovala v Brně na Střední uměleckoprůmyslové škole v oboru aranžérství a výstavnictví (1968). Na LŠU studovala malbu u prof. Petra Skácela. Od roku 1975 žije trvale v brněnské čtvrti Líšni.
Její první vydaný betlém z roku 1995 na 4 arších A3 byl z města Proseč. A poté následovala do roku 2016 řada třinácti dalších betlémů. Pro všechny je typické několik podlouhlých kulis postavených za sebou a znázorňující siluety a významná místa, kam je betlém umístěn. Samotná scéna narození je uprostřed celé scenérie, někdy i zcela nenápadná. Hlavní důraz je však kladen na zobrazení města nebo krajiny, aby bylo dobře poznatelné a zcela charakteristické. Většina betlémů tak vznikla na zakázku obcí nebo jejich obyvatelů.
Vystřižení, případně vyřezání podlepeného betléma je rychlé a jednoduché, stejně jako jeho stavba. Perfektní kresba svědčí o velké zkušenosti a dobré technice autorky. Znám několik betlemářů. kteří mají všechny její betlémy a které rádi představují na vánočních výstavách.

Zábranský, časopis Betlémář

Poličský betlém Prosečský betlém Betlém z Hlubokých Mašůvek Líšeňský betlém Betlém z Lomnice Betlém z Tišnova Betlém z Těšan Betlém ze Šitbořic Betlém z Tuřan
Poličský betlém (1995) Prosečský betlém (1996) Betlém z Mašůvek (1996) Líšeňský betlém (1997) Betlém z Lomnice (2000) Betlém z Tišnova (2000) Betlém z Těšan (2004) Betlém ze Šitbořic (2008) Betlém z Tuřan (2012)
Poličský betlém-arch Prosečský betlém-arch Betlém z Hlubokých Mašůvek-arch Líšeňský betlém-arch Betlém z Lomnice-arch Betlém z Tišnova-arch Betlém z Těšan-detail Betlém ze Šitbořic-arch Betlém z Tuřan-arch
Poličský betlém-arch Prosečský betlém-arch Betlém z Hl. Mašůvek-arch Líšeňský betlém-arch Betlém z Lomnice-arch Betlém z Tišnova-arch Betlém z Těšan-detail Betlém ze Šitbořic-arch Betlém z Tuřan-arch

Betlém z Újezdu Betlém z Modřan Prachovský betlém Starobrněnský betlém Brněnský betlém Povltavský betlém Betlém ze Sokolnic Pražský klášterní Betlém z Benátek
Betlém z Újezdu (2013) Betlém z Modřan (2014) Prachovský betlém (2014) Starobrněnský betlém (2015) Brněnský betlém (2016) Povltavský betlém (2016) Betlém ze Sokolnic (2016) Pražský klášterní (2018) Betlém z Benátek (2019)
Betlém z Újezda-arch Betlém z Modřan-arch Prachovský betlém-arch Starobrněnský betlém-arch Brněnský betlém-arch Starobrněnský betlém-arch Betlém ze Sokolnic-arch Pražský klášterní-arch Betlém z Benátek
Betlém z Újezda-arch Betlém z Modřan-arch Prachovský betlém-arch Starobrněnský betlém-arch Brněnský betlém-arch Povltavský betlém-arch Betlém ze Sokolnic-arch Pražský klášterní-arch Betlém z Benátek-arch

Betlém z Dětřichova Betlém královských hradů České a moravské kláštery Od Bezdězu k Ještědu Sokolský betlém
Betlém z Dětřichova (2020) Betlém českých hradů (2021) České a moravské kláštery (2022) Od Bezdězu k Ještědu (2022) Sokolský betlém (2023)
Betlém z Dětřichova Betlém královských hradů České a moravské kláštery Od Bezdězu k Ješrědu Sokolský betlém
Betlém z Dětřichova-arch Betlém českých hradů-arch České a moravské kláštery Od Bezdězu k Ještědu-arch Sokolský betlém-arch


© 2023 Vladimír Plecháč, GComp