Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek Muller František titulek

Zpět

František Müller

Absolvoval pražskou fakultu architektury a pracuje jako architekt. Ve volném čase se věnuje drobné výtvarné tvorbě, zejména grafice - linoryty, suchá jehla a v poslední době i grafika za pomoci iPadu. Svůj první betlém (Kladenský betlém) vytvořil v roce 2010. Předcházela mu kreslená pohlednice Podprůhonu, což je stará čtvrť Kladna, kde má domek, kterou nakreslil v roce 2008 s motivem betléma. Podprůhonu se přezdívalo kladenský betlém.
jeho Téma dalších betlémů se odvíjí podle jeho zájmů nebo vztahu k nějaké lokalitě. Není členem žádného betlémářského spolku, ale je v kontaktu s panem Vykoukem z kladenských betlémářů.
V roce 2023 nakreslil motorkářský betlém, protože se zúčastnil armádního motorkářského srazu a chtěl tím ještě doplnit i postavu prezidenta Pavla, který chybí v Lánském betlému z roku 2018.


Kladenský betlém Železničářský betlém Kladenský hornický Kněževeský betlém Budečský betlém Litomyšlský betlém Smečenský betlém Betlém kladenský hutnický
Kladenský betlém (2010) Železničářský betlém (2012) Kladenský hornický (2013) Kněževeský betlém (2013) Budečský betlém (2014) Litomyšlský betlém (2014) Smečenský betlém (2014) Kladenský hutnický (2015)
Kladenský betlém-arch Železničářský betlém-arch Kladenský hornický-arch Kněženeský betlém-arch Budečský betlém-arch Litomyšlský betlém-arch Smečenský betlém-arch Betlém kladenský hutnický-arch
Kladenský betlém-arch Železničářský betlém-arch Kladenský hornický-arch Kněževeský betlém-arch Budečský betlém-arch Litomyšlský betlém-arch Smečenský betlém-arch Kladenský hutnický-arch

Betlém z Kladna Bílinský betlém Křivoklátský betlém Betlém manufaktury FARM Hasičský betlém Betlém z Pazuchy Betlém Města Pražského Alšův betlémek
Betlém z Kladna (2016) Bílinský betlém (2016) Betlém z Křivoklátu (2017) Manufaktura FARM (2017) Hasičský betlém (2017) Betlém z Pazuchy (2017) Města Pražského (2017) Alšův betlémek (2017)
Betlém z Kladna-arch Bílinský betlém-arch Křivoklátský betlém-arch Betlém manufaktury FARM-arch Hasičský betlém-arch Betlém z Pazuchy-arch Betlém Města Pražského-arch Alšův betlémek-arch
Betlém z Kladna-arch Bílinský betlém-arch Betlém z Křivoklátu-arch Manufaktura FARM-arch Hasičský betlém-arch Betlém z Pazuchy-arch Města Pražského-arch Alšův betlémek-arch

Autobusácký betlém Lánský betlém Podprůhonský betlém Prosečský betlém Tramvajácký betlém Motorkářský betlém
Autobusácký betlém (2018) Lánský betlém (2018) Podprůhonský betlém (2019) Prosečský betlém (2020) Tramvajácký betlém (2022) Motorkářský betlém (2023)
Autobusácký betlém-arch Lánský betlém-arch Podprůhonský betlém Prosečský betlém Tramvajácký betlém Motorkářský betlém
Autobusácký betlém-arch Lánský betlém-arch Podprůhonský betlém-arch Prosečský betlém-arch Tramvajácký betlém-arch Motorkářský betlém-arch


© 2023 Vladimír Plecháč, GComp