Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek Pecina Pavel titulek

Zpět

Pavel Pecina

Vystřihovací papírové betlémy vytváří od roku 2009, vydal zatím šest větších betlémů. Některé jejich kompozice vycházejí z fantazie, nejsou usazeny v konkrétní krajině, jiné kulisy mají základ v konkrétních městech. Při výběru motivů a ve výtvarném zpracování je Pavel Pecina ovlivněný převážně vzpomínkami z dětství na papírový betlém s venkovskou atmosférou a barvitým propracováním řemeslnických profesí od Jiřího Škopka, na důmyslné skládačky Vojtěcha Kubašty a zlidovělé ilustrace od Josefa Lady a Mikoláše Alše, nebo na impozantní pohyblivý betlém třebechovický.
Betlém s kulisou města Planá z roku 2015 je velká vystřihovánka, která se skládá ze dvou archů s pozadím a s více než čtyřiceti stavěcími figurkami darovníků a zvířat.
Vystřihovací kartonový betlém s motivem podhorské vesnice je jednoduchá vystřihovánka složená ze čtyř hlavních dílů. Betlém se pomocí zářezů pouze sesadí do sebe a je možné jej opět rozebrat.
Podhorský betlém byl vystaven v roce 2015 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Kurátorce Mgr. Lucii Kubáskové a výtvarnici Mgr. Kateřině Závodové se podařilo tento stolní betlém zvětšit do životní velikosti.
Malé stolní betlémy, prozatím ve třech druzích motivů, jsme začali vytvářet v roce 2009. Betlém má jednoduchý výsek, který umožní jeho postavení na podložku a zároveň vytváří prostorový dojem výjevu.

V létě roku 2014 se Pavel Pecina poprvé rozhodl, že vytvoří betlém, jehož prostředí bude mít skutečný základ. Betlémský výjev vsadil do svého rodného města Chrudimi.
Zvolil si architektonicky zajímavé období před postupným bouráním městského opevnění. Jako inspiraci pro kresbu betlémové dáliny využil vedutu města zpracovanou na dřevořezu Jana Willenberga z roku 1602, která zachycuje pohled z konce 16.století. Kromě hradeb jsou na grafickém listu patrné i další, dnes nedochované části města. Západní část na dřevořezu bohužel chybí, takže bylo nutné doplnit prostředí i z jiných historických zdrojů.
Skládačku pojal jako netradiční betlém rohový. Po složení a slepení je prostorové diorama kompaktní a připomíná kukátkové divadélko s předsazeným portálem a navrstvenými kulisami. Graficky jsme zpracovali i zadní černobílou stranu a umístili na ní malou historickou vedutu s motivem města a s popisy významných staveb.

(převzato z www.ilustrovani.cz)


Skládací starý betlém Skládací zimní betlém Sklídací holandský betlém Skládací betlém Podhorský betlém Chrudimský betlém Podhorský betlém Betlém z ABC
Skládací starý (2010) Skládací zimní (2011) Skládací holandský (2011) Skládací betlém (2013) Podhorský betlém (2013) Chrudimský betlém (2014) Plánský betlém (2015) Betlém z ABC (2016)
Skládací starý betlém betlém-arch Skládací zimní betlém-arch Skládací holandský betlém-arch Skládací betlém-arch Podhorský betlém-arch Chrudimský betlém-arch Podhorský betlém Betlém z ABC
Skládací starý betlém-arch Skládací zimní betlém-arch Skládací holandský-arch Skládací betlém-arch Podhorský betlém-arch Chrudimský betlém-arch Plánský betlém-arch Betlém z ABC-arch
Hlinecký betlém Plánský betlém rozšíření Betlém sv.Františka Staropražský betlém
Hlinecký betlém (2019) Plánský betlém (2021) Betlém sv.Františka (2023) Staropražský betlém (2023)
Hlinecký betlém Plánský betlém rozšíření Betlém sv.Františka Staropražský betlém
Hlinecký betlém-arch Plánský betlém-aerch Betlém sv.Františka-arch Staropražský betlém-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp