Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Andrea Popprová

Výtvarné umění jsem studovala na střední výtvarné škole na Hollarově náměstí v Praze a na AVU, obor grafika, malba a restaurování (ateliery prof. Čepeláka, Berana a Strettiho). Po ukončení studia jsem se věnovala volné tvorbě, restaurování a tvorbě faximilií středověkých rukopisů (Graduál mistra Václava pro Karlovu univerzitu, Šelemberská bible pro Strahovský klášter apod.).
V současné době mám tři syny a život s nimi mě přivedl k tvorbě dětské ilustrace, která mě vždy lákala.
Od roku 2003 spolupracuji s dětským časopisem Sluníčko v tvorbě ilustrací a vystřihovánek. V tomto období také začaly vznikat mé dětské knížky. První autorskou knížkou, kterou jsem napsala i ilustrovala je Tajemství permoníků. Pokusila jsem se zde skloubit text s různými úkoly, doplňovačkami, labyrinty a obrázky, tak aby byl přitažlivý právě pro malé předškoláčky i začínající čtenáře. Dalšími mými autorskými knížkami, kde je text propojený úzce s ilustracemi, jsou Čekání na vánoce, Jaro je tu! a Pavoučí prázdniny. Radostí pro mne bylo ilustrovat i texty jiných autorů. A tak vznikly ilustrace k Pohádkám o Honzovi, které napsala Milada Motlová. Dále to byly básničky Radomíra Sochy v knížce Pojďte s námi na houby!, Pohádky bratří Grimmů i České lidové písničky a říkadla. Ve všech knížkách, jak psaných mojí rukou, tak i knížkách jiných autorů, je mojí snahou přiblížit dětem text s obrázky pro ně srozumitelným způsobem, tak aby se jim čtení knížek stalo radostí.

(z webu autorky)

Na tomto místě rád představuji paní Andreu Popprovou jako autorku milých dětských betlémů, na které na svém autorském webu andreapopprova.com trochu pozapomněla. Jistě přinášely dětem o Vánocích stejnou radost jako její knižky pro děti.

Sluníčko 2005 Sluníčko 2006 Sluníčřko 2007 Sluníčko 2008 Sluníčko 2009 Sluníčko 2010 Sluníčko 2011 Sluníčko 2012
Sluníčko (2005) Sluníčko (2006) Sluníčko (2007) Sluníčko (2008) Sluníčko (2009) Sluníčko (2010) Sluníčko (2011) Sluníčko (2012)
Sluníčko 2005 Sluníčko 2006 Sluníčko 2007 Sluníčko 2008 Sluníčko 2009 Sluníčko 2010 Sluníčko 11 Sluníčko 2012
Slun.(2005)-arch Slun.(2006)-arch Slun.(2007)-arch Slun.(2008)-arch Slun.(2009)-arch Slun.(2010)-arch Slun.(2011)-arch Slun.(2012)-arch
Sluníčko 2 Sluníčřko 2016 Puntík 2019 Dětský betlém
Sluníčko (2014) Sluníčko (2016) Puntík (2019) Dětský (2022)
Sluníčko 2014 Sluníčko 2016 Puntík 2019 Dětský betlém
Slun.(2014)-arch Slun.(2016)-arch Puntík(2019)-arch Dětský(2022)-arch


© 2023 Vladimír Plecháč, GComp