Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Božena Tymichová

Narodila se 3.dubna 1945 v Praze. Od dětství ji zajímala literatura, příroda, zvířata a také hudba, tanec a výtvarná činnost. To vše mohla uplatnit v práci s dětmi a proto si kantořinu zvolila jako své životní poslání. Vystudovala v Praze pedagogickou školu pro učitelky mateřských škol a v oboru pracovala 29 let. Mezi tím se vdala za Bohuslava Tymicha a narodila se jim dcera Michaela. V červnu r.1992 změnila svou profesi - naskytla se práce v oboru kultury v Opočně pod Orlickými horami, kde měla rodina rekreační chalupu. Přibyly další činnosti v loutkovém divadle - psaní scénářů, malování kulis, vedení jógy a psaní knížek pro děti.
Dosud vyšly tyto publikace: "Pohádky ze zámeckého parku", "Poselství městských skřítků", "Pohádky školního arboreta" a "Moji psí kamarádi".(První knížku vydalo sdružení Abakus v Opočně a ostatní Město Opočno.) Připravuje další knížku s názvem "Pohádky Veselé kupy" - bude to převyprávění autorských pohádek tohoto spolku a "Pohádky opočenského Kašpárka."
První Jesličky inspirované knížkou "Pohádky ze zámeckého parku", vznikly v roce 2010. Spolupodíleli se na nich manželé Tymichovi a projevilo o ně zájem Muzeum Betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Potom následovalo několik dalších malých Opočenských jesliček, které vydávalo Město Opočno a jeden exemplář si vydala tiskárna v Ústí nad Orlicí. K základní sestavě skřítků hudebníků přibyli další postavičky skřítků a zvířátek a měnilo se pouze pozadí z různých historických zákoutí města. Některé motivy byly použity i na vánoční přání a novoročenky. Poslední, tentokrát velké jesličky, jsou již druhým rokem vystavovány na výstavě Betlémů na opočenské faře. K nim by ještě měly přibýt další, které si objednal pan farář pro výstavu Betlémů v roce 2023.

 

Betlém opočenských skřítků Opočenský betlém
Betlém skřítků (2011) Opočenský betlém (2021)
betlém opočenských skřítků Opočenský betlém
Betlém skřítků-arch Opočenský b.-arch


© 2022 Vladimír Plecháč, GComp