Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém z kostela Sv.Michala archanděla

Brno, Dominikánské náměstí

WWW: www.svatymichalbrno.cz/
tram 5,6,12 -zastávka Šilingrovo náměstí, tram 4,9 - zastávka Náměstí Svobody, tram 3,5,6,9,11 12 - zastávka Česká

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13.století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17.století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže narozdíl od ostatních kostelů, tento směřuje svým oltářem k západu.
Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.
Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv.Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.
V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

www.wikipedie.cz

Betlém
Historie: „Také krásné jesle byly k svatému Michalu r.1905 zakoupeny z Mnichova a nával byl v nich o vánocích neobyčejný.“ (P. František Jeřábek C. SS. R.: Dějiny chrámu sv. Michala archanděla v Brně: k 700leté památce založení; Brno 1929). Tato dobová zmínka určuje původ svatomichalského betléma. Rok 1905 byl v kostele přelomový, protože to byl rok příchodu bratří redemptoristů. Tito řeholníci navazovali na apoštolskou činnost dominikánů, kterým kostel patřil do roku 1785, do doby rušení klášterů za císaře Josefa II.
Popis a současnost svatomichalského betléma: Betlém bývá v současné době umístěn v tzv. lurdské kapli v levém bočním prostoru kostela (nejbližší vstup z ulice Dominikánská). Je tvořen asi třiceti fgurami (včetně oveček), za nimi je propracované prostorové pozadí s betlémskou chýší.

www.krestanskevanove.czKostel sv.Michala Sv.Michal a Špilberk Sochy okolou Betlém
Kostel sv.Michala sv.Michal a Špilberk Sochy okolo Betlém Sv. Rodina

Kostel sv.Michala Uličkou ke kostelu Hlavní oltář Betlém
sv.Michal Uličkou ke kostelu Hlavní oltář Rodina a králové Sv. Rodina Pastevec


© 2018 Vladimír Plecháč, GComp