Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Betlémy z časopisů do roku 2009

časopis Pastelka, Smolík s časopisu TINA z časopisu DADA z časopisu Receptář z časopisu Pastelka, Ježková z časopisu Pastelka, Plicková z časopisu Dáda, Halbrštatová z časopisu Země pohádek, Marešová z časopisu Diana
Pastelka,(2000) Smolík Tina,(2002) Dáda,(2002) Receptář,(2002) Pastelka,(2002) Ježková Pastelka,(2003) Plicková Dáda,(2005) Halbrštatová Pohádky,(2005) Marešová Diana,(2006)
Pastelka-arch z Tiny-arch z Dady-arch z Receptáře-arch z Pastelky-arch z Pastelky-arch z Dády-arch z Dády-arch z Diany-arch
Pastelka-arch Tina-arch Dáda-arch Receptář-arch Pastelka-arch Pastelka-arch Dáda-arch Země pohádek-arch Diana-arch

časopis Vodní hospodářství, Vizinová časopis Junior, Svitavští časopis Šikulka časopis Blesk Hobby, Mag
Vodní hosp.,(2007) Vizinová Junior,(2008) Svitavští Šikulka,(2008) Blesk Hobby,(2009) Mag
Vodní hospodářství-arch Junior-arch Šikulka-arch Blesk Hobby-arch
Vodní hospodářství-arch Junior-arch Šikulka-arch Blesk Hobby-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp