Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Betlémy z časopisu DUHA

DUHA je katolický časopis pro chalapce a děvčata, který vychází ve spolupráci s rakouskou redakcí časopisu REGENBOGEN. V České republice začal vycházet v roce 1992 z pověření českobudějovického biskupství. Dlouholetým šéfredaktorem byl kanovník Mons. Mgr. Adolf Pintíř, který je v současné době generálním vikářem českobudějovické diecéze. Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini).
DUHA je katolický časopis pro děti předškolního a mladšího školního věku s dvacetiletou tradicí. DUHA je katolický časopis také pro rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a především katechezi v rodinách, na farách a ve školách.

DUHA 1993, z Katovic DUHA 1994, Štolbová DUHA 1996, africký DUHA 1996, kornoutkový DUHA 1997 DUHA 2002, DUHA 2008, Ruppert krippe DUHA 2015, Štolbová
Duha 1993, z Katovic Duha 1994, Štolbová Duha 1996, africký Duha 1996, kornoutkový Duha 1997 Duha 2002 Duha 2008, Ruppert Duha 2015, Štolbová
DUHA 1993, z Katovic DUHA 1994, Štolbová DUHA 1996, africký DUHA 1996, kornoutkový DUHA 1997-arch DUHA 2002-arch DUHA 2008-arch DUHA 2015, Štolbová
Duha 1993-arch Duha 1994-titul Duha 1996-arch Duha 1996-arch Duha 1997-arch Duha 2002-arch Duha 2008-arch Duha 2015-arch
Adventní kalendář, Špinová Hej mistře, Muroňová U jesliček, Štolbová
Adventní kalendář, Špinová Hej mistře 2019, Muroňová U jesliček 2019, Štolbová
Adventní kalendář, Špinová Hej mistře, Muroňová U jesliček, Štolbová
Adventní kalendář-arch Hej mistře-arch U jesliček-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp