Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Betlém z kostela sv. Jiljí

Praha 1, Staré Město, Husova ulice 234

Stavební práce, započaté na výstavbě kostela svatého Jiljí, byly započaty již ve čtrnáctém století. O výstavbu se zasloužil především biskup Jan IV. z Dražic, na jehož snahu později navázal arcibiskup Arnošt z Pardubic. Dne 4.května roku 1371 došlo k slavnostnímu vysvěcení památky. Tímto došlo ke vzniku překrásného trojlodního kostela na Starém Městě pražském. Původní kapitula, pro kterou byl kostel zřízen, zanikla roku 1420. Řádu dominikánů byl kostel darován až v roce 1626. Dominikáni následně v prostorách kostela svatého Jiljí vybudovali také klášter. Následovaly četné přestavby, které původní gotický kostel oblékly do barokního kabátu
Při vstupu do kostela si každý z návštěvníků nejprve povšimne dominantních barokních pilířů a bohaté štukové výzdoby. O štukaturu se zasloužil autor B.Spinetti. Dalším unikátním prvek výzdoby jsou fresky, nacházející se na klenbách kostela. Ty pocházejí z roku 1734, a byly vytvořeny rukou V.V. Reinera. Další významnou památkou je oltář Bolestné Panny Marie, který si můžeme prohlédnout v pravé boční lodi kostela. Oltář byl zhotovený v roce 1750, společně s nedalekým oltářem svaté Kateřiny Sienské patří mezi nejvyhledávanější zajímavosti kostela svatého Jiljí. Druhý zmíněný oltář je unikátní především pro sochy apoštolů od slavného českého sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.
Dominantním oltářem celé památky je hlavní oltář v přední části kostela. Oltář je doplněn obrazem z roku 1660, který znázorňuje Založení dominikánského řádu. Interiér kostela dotvářejí čtyři unikátní zpovědnice. Jejich dokonalou řezbářskou práci provedl v letech 1760 – 1765 řezbář Prachner. Hlavním pokladem kostela svatého Jiljí jsou překrásné kostelní varhany z roku 1733. Právě tyto varhany se pyšní dokonalými hudebními vlastnostmi, a pro jejich libé tóny jsou často vyhledávaným cílem významných českých, ale také světových varhaníků.

www.wikipedia.cz

Betlém
V chrámu je umístěn dřevěný, řezaný betlém, opatřený vkusnou polychromií. Pro jesle je typická vysoká skála, na jejíž hraně je znázorněno město. Některé prvky pozadí svádí k domněnce, že autorem práce mohl být, alespoň z části, František Vratislav Buk. Rozhodující část betlému však nutno přisoudit neznámému zkušenému řezbáři.
O tomto betlému se bezpochyby zmiňuje již páter K. Procházka v knize „O Betlémech“(1908). V lednu 2007 bylo zcizeno pět figur a dílo tak znehodnoceno. Dnes se betlém staví u oltáře Panny Marie Růžencové v pravé lodi kostela.Kostel sv.Jiljí Interiér kostela Betlém u sv.Jiljí Svatá rodina
Kostel sv.Jiljí Interiér kostela Betlém u sv.Jiljí Svatá rodina

Kostel sv.Jiljí Josef Maria
Husova uluce Maria Josef


© 2019 Vladimír Plecháč, GComp