Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Pašijové betlémy české

V českých zemích se s pašijovými betlémy setkáváte zřídka. Po úsilovném hledání na internetu a také prostřednictví email pošty jsem přece několik objevil.

Pašijový betlém-leporelo od pana Šmolíka (27.3.2024)
V mailu mi napsal:"Vlastním leporelo, o němž bohužel neutuším, kde se vzalo. Patrně jej otec koupil někde v devadesátých letech. Nechal jsem je pro letošní Velikonoce pro známé rozmnožit a tedy bylo nutné scany vysázet v tiskárně. U Vás jsem jej nenašel, tedy Vám posílám.

Postní betlém Arch 01 Arch 02 Arch 03 Arch 04
Postní betlém Arch 01 Arch 02 Arch 03 Arch 04
Pašijový betlém v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí, Knapovský
"V postních betlémech, které jsou ve sbírkách Městského muzea v Ústí nad Orlicí, se místní malíři soustředili především na scénu zatýkání Krista. V centru betléma na Olivetské hoře v Getsemanské zahradě s olivovníky klečí modlící se Kristus, jemuž anděl podává kalich útěchy. Zrazující Jidáš s měšcem v ruce přivádí ozbrojené římské legionáře a biřice, kteří přicházejí zatknout Ježíše. Celou skupinu doprovázejí a podporují židovští velekněží a farizejové. Jednotlivé postavy mají v betlémském zpodobnění ustálená dobová oblečení a atributy. Děj se odehrává v noci - nechybí tedy světlonoši s pochodněmi.
V ústeckých postních betlémech je přírodní scenérie i stavby a ošacení figur vždy orientální, na rozdíl od ryze českého pojetí vánočních jesliček. Jeden z nejzajímavějších muzejních postních betlémů s velkým počtem figur je skříňkový, namalovaný Jiřím Knapovským. Ten patří k nejvyhledávanějším tvůrcům betlémů. A kdy se postní betlémy vytratily? Již na přelomu 19. a 20.století, tedy více než před sto lety, byly tyto betlémy spíše výjimečné. Měli je doma hlavně velcí příznivci betlémů a hluboce věřící. V pozdějším období je navíc někteří vlastníci již nestavěli každoročně." uzavírá Ludvík Mátl.

(iDnes.cz,Pardubicko a Pardubický kraj, 11.6.2019)Pašijový betlém z muzea Světlonošio Židovští duchovní
Pašijový betlém z muzea Světlonoši Židovští duchovní

Pašijový betlém v Rumburku (2017)
V kapli Panny Marie Lurdské v ambitu Lorety Rumburk byl v roce 2017 a 2018 vystaven ojedinělý pašijový betlém s jeruzalémskou krajinou. Velikonoční betlém znázorňuje biblické vyprávění o utrpení Ježíše Krista. V Loretě Rumburk jsou zastoupeny scény od modlitby Ježíše v Getsemanské zahradě, přes bičování, vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv. Tyrolského betlému Philippa Schumachera. Doplňuje je architektura Jeruzaléma, kterou v roce 2015 vyrobili žáci výtvarného oboru Keramika Základní umělecké školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb z pálené hlíny vytvořilo pod vedením třídní učitelky Jitky Dvorské sedmnáct žáků ve věku 5 až 18 let.

Mgr. Klára Mágrová

Pašijový betlém z kaple HB 02-Šluknovsko Židovští velekněží Židovští velekněží
Pašijový betlém z kaple Křížová cesta Bičování Anděl s kalichem

Celou dobu vyhledávání pašijových betlémů mne mrzelo, že mezi současnými českými autory se nenašel nikdo, kdo by tuto mezeru vyplnil. Během karantény proti koronaviru jsem využil čas a na internetu jsem rozšířil své hledání i na křížové cesty v rakouských a německých kostelích. Nalezl jsem křížovou cestu, ze které se dala vytvořil předloha pro vyřezání jednotlých zastavení. Po doplnění o figurky z Hallerova Götzenovského betlému tak vzniklo 14 scén zastavení, které vytváří pašijový betlém křížové cesty.

Pašijový betlém křížové cety Ježíš potkává matku Ježíš mluví se ženami Ježíš padá potřetí Sejmutí z kříže do hrobu
Betlém křížové cesty Ježíš potkává matku Ježíš mluví se ženami Ježíš padá potřetí Sejmutí z kříže do hrobu

Pašijový betlém Knapovského (2020)
Konečně jsme se dočkali českého papírového postního betlému. Vydal ho OFTIS s.r.o. ve spolupráci s orlickoústeckým muzeem. Je to betlém od Jiřího Knapovského, který vlastní muzeum. Zobrazuje jedinou scénu z tradičních pašijových betlémů - modlitbu a zatčení Krista v Getzemanské zahradě. Autor zobrazuje prostředí zahrady a zachycuje hlavní postavy scény: modlícího se Krista s andělem pořinášejícím kalich utrpení, spící učedníky, zrádce Jidáše s měšcem, hledající vojáky společně se světlonoši a konečně čekající farizeje spolu s úředníky.

Tato varianta se vyznačuje hned několika důležitými body. Hlavní součástí je klečící Ježíš v Getsemanské zahradě, který vztahuje ruce ke kalichu. Ten mu podává anděl, jako znak Ježíšova utrpení. O kus dál jsou tři apoštolové. Jakub i Jan spí a jsou znázorněny na jedné figurce. Sv. Petr leží opřen o skálu a v ruce drží meč. V zahradě je spousta keřů, olivovníků, palem a dalších listnatých stromů. Na jedné straně je část města. Ze spodní části je zahrada ohraničena plotem. Přicházejí tam vojáci a velekněží, kteří jdou zajmout Ježíše. Od jednoho z nich přijímá Jidáš úplatek. Celá událost se odehrávala v noci, a proto je tam i velká část světlonošů. Celek působí velice impozantním dojmem.

Ústecké malované betlémy

Postní betlém, Knapovský Postní betlém, Knapovský Kristus a anděl Vojáci a světlonoči Farizejové Židivští duchovní
Postní betlém, Knapovský Postní betlém, (Buksová) Kristus a anděl Vojáci a světlonoši Farizejové Židovští duchovní

Od Getseman ke Vzkříšení, Branišová (2022)
V roce 2022 se objevil pašijový betlém - Od Getseman ke Vzkříšení -, který nakreslila Anna Branišová a vydala Komunita blahoslavenství v ČR. Betlém zobrazuje čtyří scény Kristových posledních dnů zároveň s návodem, ve který velikonoční sváteční den je vhodné scénu postavit. V podrobném návodu je určeno umístění jednotlivých figur do scén a pro věřící návod k modlitbám a zamyšlení.

Postní betlém, Branišová Postní betlém, Knapovský Vojáci a světlonoči Farizejové Židivští duchovní
Od Getseman ke Vzkříšení Ježíš v Getsemanu Ježíš umírá na kříži Ježíš uložen v hrobě Ježíšovo vzkříšení

V roce 2022 jsem dokončil větší práci na serii čtrnácti pašijových betlémů "Zastavení křížové cesty", kde jako základní materiál mi posloužila křížová cesta z kostela st. Nicolai ve Villachu a rámec poskytl pašijový betlém z Bavorského zemského muzea.

zastavení křížové cesty I zastavení křížové cesty II zastavení křížové cesty III zastavení křížové cesty V zastavení křížové cesty V zastavení křížové cesty VI zastavení křížové cesty VII
Kristus odsouzen k smrti Kristus přijímá kříž Kristus padá po prvé Kristus potkává matku Šimon pomáhá Kristovi Veronika podává roušku Kristus padá podruhé
zastavení křížové cesty VIII zastavení křížové cesty IX zastavení křížové cesty X zastavení křížové cesty XI zastavení křížové cesty XII zastavení křížové cesty XIII zastavení křížové cesty XIV
Kristus hovoří k ženám Kristus padá po třetí Kristus je svlečen Kristus je přibit na kříž Kristus umírá na kříži Kristus je sňat z kříže Kristus je uložen do hrobu

Když už jsem měl hotové obrázky z jednotlivých zastavení křížové cesty z kostela st. Nicolai ve Villachu, byl už jen krok k realizaci pašijového betlému křížové cesty z kostela st. Nikolas. Využil jsem figurky ze svého prvního pašijového betlému a sestavil "nový" betlém.

Betlém křížové cesty Obrázky zastavení Kristu před Pilátem Šimon pomáhá Kristovi Kristus padá pod křížem Přibitý Kristus umírá Boží hrob
Betlém křížové cesty Obrázky zastavení Krista přivádí před Piláta Šimon pomáhá Kristovi Kristus padá pod křížem Přibitý Kristus umírá Boží hrob

Bechyňský pašijový betlém (2022)
V novodobé historii jde o jedinečné dílo a český unikát. Žádný ze současných autorů, řezbářů, se zatím do podobného projektu nepustil. Pašijový betlém z lipového dřeva, vyřezávali pět let Karel a Libor Šedinovi z Bechyně. V roce 2022 si ho poprvé mohla prohlédnout i veřejnost. Jak prozradil Libor Šedina, jejich pašijový betlém má neuvěřitelných 150 postav a všechny s otcem vytvořili z lipového dřeva. Jedna figurka měří necelých 30 centimetrů a její výroba je velmi časově náročná. Ježíš se navíc vyskytuje v téměř každé scéně a důležitá je i mimika postav. Šedinovi detailně zpracovali například i hodinové bičování Ježíše důtkami, přibíjení na kříž, samotné ukřižování, zmrtví vstání, pietu, uložení do hrobu, rybolov na Galilejském jezeru či následné oběšení zrádce Jidáše.
Karel a Libor Šedinovi jsou nejen řezbáři, ale i velcí sběratelé. Jejich betlémy jsou dle odborníků z muzeí a galerií na vysoké úrovni. Své poklady vystavují hlavně na Vánoce a jejich sbírka čítá více jak 600 kusů betlémů pocházejících z různých koutů republiky i ze světa. Karel Šedina se tvorbou dřevěných figurek zabývá prakticky celý život. Lásku ke dřevu a řezání podědil od svého dědečka a tatínka, stejně tak jeho syn Libor. V rodině se tak toto lidové řemeslo předává z otce na syna již několik generací. Praděda Šedina byl dokonce uznávaným řezbářským mistrem minulého století. Svá díla tvořil na zakázku pro kostely a chrámy na Šumavě i v zahraničí. Zachránil jeden svůj pašijový betlém tím, že jej za války skrýval a v roce 1968 ho věnoval řeholnímu řádu Františkánů v Bavorsku, kteří ho vlastní dosud.

(Jindřichohradecký deník.cz, 18.4.2022)

Bechyňský betlém Bechyňský betlém Poslední večeře V Getsemanské zahradě Bičování Ježíše Libor Šedina staví betlém Vystavení v kostele
Bechyně, U Stadionu 356 Pašijový betlém Poslední večeře V Getsemanské zahradě Bičování Ježíše Libor Šedina staví betlém Vystavení v kostele

Bechyňská křížová cesta (2022)
Kromě dalších scén příběh pokračuje tradiční křížovou cestou. Ta je přesně daná a obsahuje 14 zastavení. Během cesty na horu Golgotu táhne Ježíš svůj kříž a potkává různé lidi, matku Marii, svatou Veroniku a další, celkem třikrát klesá pod jeho tíhou vysílením. "Jedna figurka měří necelých 30 centimetrů a její výroba je velmi časově náročná. Mají na sobě biblická roucha a obleky, tyto detaily trvají dlouho vyřezat, doslova je oblékáme do dřevěných hadříků, na jedné postavě pracujeme tak tři dny", říká Libor Šedina.

(Jindřichohradecký deník.cz, 18.4.2022)

zastavení křížové cesty I zastavení křížové cesty II zastavení křížové cesty III zastavení křížové cesty V zastavení křížové cesty V zastavení křížové cesty VI zastavení křížové cesty VII
Jidáš prodává Krista Kristus přijímá kříž Kristus padá po prvé Kristus potkává matku Šimon pomáhá Kristovi Veronika podává roušku Kristus padá podruhé
zastavení křížové cesty VIII zastavení křížové cesty IX zastavení křížové cesty X zastavení křížové cesty XI zastavení křížové cesty XII zastavení křížové cesty XIII zastavení křížové cesty XIV
Kristus hovoří k ženám Kristus padá po třetí Kristus je svlečen Kristus je přibit na kříž Kristus umírá na kříži Kristus je sňat z kříže Kristus je uložen do hrobu


© 2022 Vladimír Plecháč, GComp