Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Betlém před kostelem sv. Jezulátka

Praha, Malá strana, Helichova ulice

Betlém je neúplný, protože chybí Svatá rodina. Betlém tvoří namalované postavy na dřevěných deskách, které jsou seřazeny před vchodem do kostela. Daráci a andělé kráčejí do kostela, aby tam přivítali narození Ježíška. Zvou tímto způsobem ostatní lidi k přivítání narozeného pacholátka. Svatou rodinu naleznete v kostele umístěnou v samostatném betlémě.Poutníci se slonem Anděl přivádí poutníky Anděl přivání mudrce Mudrci s velbloudem Beran Ležící velbloud Podkoní s koněm Podkoní s koněm
Poutníci se slonem Anděl přivádí poutníky Anděl přivání mudrce Mudrci s velbloudem Beran Ležící velbloud Podkoní s koněm Betlém v kostele (2017)

Svatá rodina Králové s velbloudem Josef a Marie Svatá rodina Panna Marie Josef s Ježíškem
Anděl s houslemi Anděl s loutnou Anděl s píšťalou Anděl s trubkou První učenec Druhý učenec Poutník Dva černí poutníci Svatá rodina Panna Marie Josef s Ježíškem


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp