Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Písecké venkovní betlémy

Písek

U Kamenného mostu
První z rodiny Píseckých betlémů. Je od hlavy až k patě ze slámy a nechybí v něm žádná z tradičních figur. Nabízí pohled, který se neomrzí a byl inspirací pro celý projekt instalací betlémů v životní velkosti do historického centra města. V roce 2014 jej pro Písek vytvořil výtvarník Jiří Jedlička.Betlém u kapličky Betlém u kapličky Betlém u kapličky
Betlém u mostu Centrum betlému Svatá rodina

Pod pamětní lípou
Druhý z rodiny Píseckých betlémů. V roce 2016 jej vytvořili studenti tehdejšího 2. a 3. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Na svět přišel v rámci předmětu Praktická cvičení oboru Grafický design pod vedením MgA. Karla Dvořáka. Na svém stanovišti je střežen a ochraňován pamětní Lípou republiky.Betlém u kapličky Betlém u kapličky Betlém u kapličky
Betlém pod lipou Betlém Svatá rodina

V hradebním příkopě
S pozadím kamenné zdi představuje kouzelnou scenérii. Je celý z kovu a své dovednosti při jeho výrobě v roce 2017 prokázali učni oboru Strojní mechanik SOŠ a SOU Milevsko pod vedením Miroslava Vachulky. Dílo vzniklo ve Středisku praktického vyučování ZVVZ MACHINERY, a.s. za významné finanční spoluúčasti ZVVZ GROUP.Betlém u kapličky Betlém u kapličky
Betlém v příkopě Popisná deska

V děkanském kostele
Jak by asi vypadal betlém, kdyby ho namísto zkušených umělců vytvořily nejmenší děti? Odpověď známe díky dětem z několika mateřských škol v Písku a Sladovně – největší české dětské galerii. Právě tento tým se v roce 2018 společně postaral o vznik dalšímu z Píseckých betlémů. Zrození Ježíška viděné očima těch nejmenších je okouzlující podívaná.Betlém u kapličky Betlém u kapličky Betlém u kapličky
Betlém na zdi kostela Dětský betlém Svatá rodina

Pod vánočním stromem
V pořadí pátý člen rodiny Píseckých betlémů z roku 2019. Jeho autorem je dřevořezbář Jiří Nekola. Betlémský výjev tvoří sochy Svaté rodiny a pastýře s ovečkami. Umístěn je v samém centru města přímo pod vánočním stromem, kde je bez přestání obdivován malými i velkými kolemjdoucími. Není divu, je vskutku nádherný.Betlém u kapličky Betlém u kapličky Betlém u kapličky Betlém u kapličky
Betlém u stromu Marie Josef a pastýř Ježíšek v jeslích


© 2021 Vladimír Plecháč, GComp