Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Výstava betlémů v Opočně

(12.12.2020 - 6.1.2021) Procházka po Opočně s betlémy

Dvě neziskové organizace, spolek Abakus a spolek Senioři z Opočenska chtěli výstavou betlémů zpříjemnit lidem předvánoční čas a současnou smutnou dobu. A tak přišli na nápad uspořádat tuto výstavu jinak netradičně bez otevírací doby a bez vstupného mimo uzavřený prostor. Podařilo se bez dotace, vše ve vlastní režii.
Tak se členové spolků rozhodli vystavit betlémy netradičně ve výlohách obchodů a oknech domů obyvatel v centru historické části města. Pro spolupráci se podařilo získat obchodníky, kteří zapůjčili své výlohy pro vystavení betlémů výtvarníků a sběratelů našeho kraje. Ve výlohách byly k vedění zajímavý netradiční betlém tiskařský, betlém historický, či betlémy Jarmily Haldové, Petra Netíka, Jitky Tláskalové. A betlémy historické, perníkové Jiřiny Javůrkové, paličkované od členek Klubu přátel paličkované krajky z Opočna. Vystaven je i keramický betlém vyrobený žáky místní ZUŚ, řezbáře Ládi Cimrmana, nebo namalovaný vnoučaty pro babičku a dědu. Také nechybí jeden z vizovického pečiva. Místní obyvatelé se k akci také připojili a vystavili své rodinné betlémy či betlémy sběratelů. Míla Rohlenová pořádala pro zájemce komentované prohlídky. Vyprávěla účastníkům o betlémech nebo autorech, také zajímavosti spojené s betlémy.
Od 12.12. 2020 od 12 hodin až do 6.1.2021 bylo při procházce městem k prohlédnutí přes 85 betlémů. Zároven byla uspořádaná anketa o nejzajimavější betlém. 3 výherce vylosoval režisér Tomáš Magnusek a odměnil je knihou s věnováním a podpisem.

Plakát na výstavu Tiskařský betlém Papírový betlém Papírový betlém Historický betlém Betlém, sb.Haldová Kubaštův betlém betlém z vizovického pečiva
Plakát výstavy Tiskařský betlém, Netík Papírový betlém, Haldová Papírový betlém, Haldová Historický betlém, sb.Rohlenová Betlém, sb.Haldová Kubaštův betlém, sb.Tláskalová Betlém z vizovického těsta
Perníkový betlém, Javůrková Keramický betlém, Javůrková Krajkový betlém 01 Krajkový betlém 02 Krajkový betlém 03 Krajkový betlém 04 Siluetový brtlém
Perníkový betlém, Javůrková Žákovský keramický betlém Paličkovaný betlém-01 Paličkovaný betlém-02 Paličkovaný betlém-03 Paličkovaný betlém-04 Siluetový betlém

(6.12.2021 - 6.1.2022) Za betlémy po Opočně

Dvě neziskové organizace, spolek Abakus a spolek Senioři z Opočenska chtěly opět takto zpříjemnit lidem předvánoční i vánoční čas. Výstava je tradičně bez otevírací doby a bez vstupného a mimo uzavřený prostor. Pro spolupráci se podařilo získat obchodníky, kteří zapůjčili své výlohy pro vystavení betlémů výtvarníků a sběratelů. K akci se také místní obyvatelé a vystavili do svých oken své rodinné betlémy nebo betlémy sběratelů. K vidění byl zajímavý netradiční soukromý betlém tiskařský Uniprintu výtvarníka Petra Netíka, kde je znázorněna výroby knih od výroby papíru až po distribuci. Dále několik papírových betlémů sedlonovské výtvarnice Jarmily Haldové např Dobrušsko, Opočenský, Rychnovský a také betlémy vyřezávané ze dřeva. Stále oblíbený je betlém od Josefa Lady. Perníkové betlémy upekla tradičně šikovná Jiřina Javůrková. Nechybí obdivované paličkované od členek Klubu přátel paličkované krajky z Opočna. Vystaven je netradiční betlém vyrobený žáky místní ZUŚ. Malovaný i keramický opočenský btlém vystavila Božena Tymichová místní učitelka a výtvarnice. Novinkou je netradiční moderní pojetí betlému od mladé výtvarnice Marion Liškové. Raritní pletený betlém od paní Heřmanové z Melbourne v Austrálii. Krásný je také od sochaře Adámka. Zajímavé jsou háčkované od členek spolku Senioři z Opočenska. Novinkou jsou právě vydané betlémy opočenský a další houdkovický autora petra Netíka, dokonce i betlém z burských oříšků a další zajimavosti.
Organizátoři z řad seniorů pomáhali s vystřihováním nových betlémů, sestavováním a s aranžováním při vystavování. A tak ode dne 6.12. 2021 od 12 hodin až do 6.1.2022 můžete při procházce městem prohlédnout přes 121 betlémů.

Plakát na výstavu Tiskařský betlém betlém Haldové Ladův betlém Krajkový betlém 01 Krajkový betlém 02 Krajkový betlém 03 Krajkový betlém 04
Plakát výstavy Betlém Haldové Ladův betlém
Plakát na výstavu Tiskařský betlém betlém Haldové Ladův betlém Krajkový betlém 01

© 2021 Vladimír Plecháč, GComp