Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

do roku 2000 | do roku 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Zpět

Plakáty výstav

Každoročně můžete v předvánočním a vánočním čase navštěvovat výstavy betlému, pořádané muzei, spolky betlémářů nebo jednotlivými nadšenci. Setkáte se zde s betlémy staršími i novějšími, betlémy z různých materiálů: dřeva, skla, šustí papíru. Na některých výstavách jsou v prodeji i jesličkové archy a tak po získání inspirace se snadno můžete pustit do výroby vlastního betlému.

Tuto část webu jsem se na podnět betlémářky Jindry Buksové a s její podporou rozhodl věnovat plakátům, které zvou k návštěvě výstavy. Mnohé z nich představují krásné umělecké výtvory, jiné slouží pouze pro informaci o výstavě a možnosti jejího navštívení. Z množství zobrazených plakátů lze usuzovat jaké důležité místo má betlémářská tradice v českých zemích. Na rozšiřování sbírky se podílel i předseda betlémářského spolku pan Zábranský, který poskytl plakáty hlavně z výstav pořádaných spolkem.© 2021 Vladimír Plecháč, GComp