Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Pašijové betlémy zahraniční

Tradice pašijových betlémů se zachovává především v Bavorsku a Rakousku. Opakovaně jsou vydávány reprinty starších pašijových betlémů (Erwin Holzbaer, Philipp Schumacher(1866-1940)), ale především jsou pašijní betlémy stavěny v postní době v kostelích. Některé kostelní betlémy představují rozsáhlá umělecká řezbářská a krajinářská díla. Setkat se můžete také s pouličními instalacemi figurálních skupin (Vídeň). Řezbářské dílny specializující se na křesťanskou tématiku (Italie) nabízejí jednoduché pašijové scény (ukřižování) a také příslušenství pro stavbu krajiny křížové cesty nebo Getsemanské zahrady.
Papírové pašijové betlémy v současné době vydávají na základě svých sbírek především městská muzea. Objevují se reprinty starých autorů, jejichž betlémy vznikaly v 19. nebo 20.století. Jedná se většinou o rozsáhlejší kompozice, obsahující i desítky figur bez náznaku krajiny nebo jiných staveb a betlémář pak může zcela uplatnit svoji fantazii. Návodem mu mohou být instalace kostelních pašijových betlémů, se kterými se může seznámit v bohatém množství.

Kombinací kostelní křížové cesty z kostela v Kaltenbergu (Rakousko-Freistadt) a figurek z Hallerova Götzenského betlému jsem vytvořil během karantény na koronavir v březnu 2020 Pašijový betlém křížové cesty. O dva roky později jsem nalezl příhodnější křížovou cestu v kostele st. Nicolai ve Villachu, která mne inspirovala k vytvoření dalšího pašijového betlému křížové cesty. Opět jsem k základním postavám z křížové cesty doplnil figurky z Hallerova betlému v Götzenu. Dál jsem pokračoval se stejnými základními podklady ale použil jsem rámec z pašijového betlému ze Bavorského zemského muzea v Minochoě a vytvořil 14 pašijových betlémů pro jednotlivá zastavení křížové cesty.Fastenrippe aus Tirol,1986 Fastenrippe aus Tirol,1986 Fastenrippe aus Tirol,2004 Passion kripe Olivetská hora Boží hrob Josef Alrnold po zhotovení doplním
Schumacher,1986 Schumacher (Karas) Schumacher,2004 Passion krippe, Schumacher Olivetská hora, Schumacher Boží hrob, Schumacher Passion aus Tirol, Arnold Heiliges Grab aus Tirol
Fastenrippe aus Tirol Fastenrippe aus Tirol Fastenrippe aus Tirol Vzkříšení Fastenrippe aus Tirol Fastenrippe aus Tirol Tiroler Passionkrippe-arch Heiliges Grab aus Tirol-arch
Fastenkrippe-arch Fastenkrippe-arch Fastenkrippe-titul Vzkříšení-arch Olivetská hora-arch Boží hrob-arch Passion aus Tirol-arch Heiliges Grab aus Tirol-arch
Betlém Betlém Betlém Betlém
Betlém křížové cesty I (2020) Křížová cesta I (2020) Betlém křížové cesty II 2022 Křížová cesta II (20202)
Betlém Betlém Betlém Betlém
Betlém křížové cesty I-arch Křížová cesta I-arch Betlém křížové cesty II-arch Křížová cesta II-arch
zastavení zastavení zastavení zastavení zastavení zastavení zastavení
Kristus odsouzen k smrti Kristus přijímá kříž Kristus padá po prvé Kristus potkává matku Šimon pomáhá Kristovi Veronika podává roušku Kristus padá podruhé
zastavení zastavení zastavení zastavení zastavení zastavení zastavení
Kristus hovoří k ženám Kristus padá po třetí Kristus je svlečen Kristus je přibit na kříž Kristus umírá na kříži Kristus je sňat z kříže Kristus je uložen do hrobu


© 2022 Vladimír Plecháč, GComp