Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Dětský časopis Fifík

Fifík je časopis pro veselé školáky, kteří si chtějí hrát, soutěžit, bavit se a především se všechno dozvědět. Vychází během školního roku a přináší vystřihovánky, noviny s různými tématy, osmisměrky a křížovky, zajímavosti o zvířatech, rostlinách a sportech. V číslech je možno nalézti i recepty, předlohy pro ruční práce pro chlapci a děvčata. O grafickou úpravu se starají pánové Regitko a Jakubčo.

Ladislav Jakubčo

Ing. Ladislav Jakubčo se narodil v roce 1953 ve slovenské Levoči. Od nejútlejšího dětství se bavil výrobou vlastních papírových hraček (lze si snadno představit, že koncem 50. let neměly děti k dispozici taková kvanta herních vymožeností jako dnes). Skromnost začátků jako by se podepsala na jeho povaze – známe ho jako nenápadného, hodného a skromného člověka.
Zájem o ruční a technickou práci se projevil i ve volbě povolání, coby pozdější stavař vystudoval Průmyslovou školu stavební v Prešově a poté SVŠT (Slovenskou vysokou školu technickou) v Bratislavě. Dnes žije ve Spišské Nové Vsi.Miroslav Regitko

Narodil se 1965. Ilustrátor, grafik, karikaturista. Vyštudoval odbor voľná grafika a knižná ilustrácia u profesora Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátor pracoval v redakcii časopisu Ohník a od roku 1990 v časopise Fifík. Na svojom konte má okrem knižných ilustrácií aj ilustrácie k učebniciam základných škôl (učebnice prvouky, anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy pre sluchovo postihnutých). Spolupracuje s hudobným vydavateľstvom A.L.I. ako tvorca ilustrácií k obalom obrázkových CD. Je autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule na budove detského domu Bibiana v Bratislave. Ilustrátorsky sa podieľal na tvorbe knižiek obľúbených slovenských autorov pre deti a mládež, ako napríklad Gabriela Futtová (Brata musíš poslúchať!, Štyri kosti pre Flipra, Zmätené dvojičky zo slepej uličky. Okrem toho ilustroval knižky rozprávok Mári Ďuríčkovej, Hany Zelinovej, Františka Rojčeka, Márie Rázusovej-Martákovej, Ladislava Švihrana a Jacoba a Wilhelma Grimmovcov. Svoje práce vystavoval na výstavách doma i v zahraničí a získal za ne niekoľko ocenení.Fifík 1991, Pogran Fifík 1995, Pekar Fifík 2004, Regitko Fifík 2005, Fifík 2008, Jakubčo Fifík 2008, Jakubčo Fifík 2010 Fifík 2011
Fifík 1991, Pogran Fifík 1995, Pekar Fifík 2004, Regitko Fifík 2005 Fifík 2007, Krčmár Fifík 2008, Jakubčo Fifík 2010, Gonšor Fifík 2011, Jakubčo
Fifík 1991-arch Fifík 1995-arch Fifík 2004-arch Fifík 2005-arch Fifík 2007, Krčmár-arch Fifík 2008, Jakubčo-arch Fifík 2010-arch Fifík 2011-arch
Fifík 1991-arch Fifík 1995-arch Fifík 2004, Regitko-arch Fifík 2005 Fifík 2007, Kramár-arch Fifík 2008, Jakubčo-arch Fifík 2010-arch Fifík 2011-arch
Fifík 2012 Fifík 2013 Fifík 2014, Boleraz Fifík 2015, Regitko Fifík 2016, Regitko po sestavení doplním po sestavení doplním po sestavení doplním
Fifík 2012 Fifík 2013, zo Zahoria Fifík 2014, Boleraz Fifík 2015, Regitko Fifík 2016, Regitko Fifík 2017, Jakubčo Fifík 2018, Regitko Fifík 2019, Šilhan
Fifík 2012-arch Fifík 2013-arch Fifík 2014, Boleraz Fifík 2015, Regitko-arch Fifík 2016, Regitko-arch Fifík 2016, Regitko po sestavení doplním po sestavení doplním
Fifík 2012-arch Fifík 2013-arch Fifík 2014, Boleraz-arch Fifík 2015, Regitko-arch Fifík 2016, Regitko-arch Fifík 2017-arch Fifík 2018, Regitko-arch Fifík 2019, Šilhan-arch
po sestavení doplním Po sestavení doplním po sestavení doplním
Fifík 2019, Regitko Fifík 2020, Regitko Fifík 2021, Regitko
po sestavení doplním Fifík 2020-arch po sestavení doplním
Fifík 2019, Regitko-arch Fifík 2020-arch Fifík 2021, Regitko-arch

© 2021 Vladimír Plecháč, GComp