Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Ostatní dětské časopisy

Časopis Včielka

Detský časopis Včielka je časopis pre najmenšie deti, škôlkarov vo veku 2-5 rokov. Hravou a zábavnou formou prináša úlohy, maľovanky na rozvoj motoriky a myslenia. Tvorená je viac obrazovou ako textovou zložkou. Súčasťou sú však aj krátke riekanky a básničky, jednoduché úlohy na počítanie, dvojstrana angličtiny, rozprávky. Súčasťou každej Včielky je vystrihovanka tlačená na tvrdom papieri. Obsah je zostavený tak, aby boli do práce s časopisom zapojení aj dospelí.Časopis Šikovníček

Detský časopis Šikovníček je časopis pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Obsah časopisu je postavený na slovenských autoroch, spisovateľoch a ilustrátoroch s jasným zámerom - etablovať na jeho stránkach domácu kultúru.
Časopis Šikovníček vydává Versa Media, Je to vydavateľstvo časopisov, ktoré oslovuje vekovo i profesijne širokú škálu čitateľskej verejnosti. V súčasnosti vydáva časopisy ako pre najmenších čitateľov, tak i lifestylové tituly. Rovnaký dôraz kladie aj na odborné tituly, ktoré mapujú predovšetkým oblasť gurmánstva a zdravia. História vydávania titulov siaha až do roku 1998. Zárukou kvalitného obsahového zamerania titulov vydavateľstva Versa Media sú dlhoročné skúsenosti a tradícia vydavateľstva Mladá fronta v Česku. Vydavateľstvo Mladá fronta bolo založené už v roku 1945.Vcielka 2005, Wagnerová Včielka 2014 Včielka 2016 Šikovníček 2014-denní Šikovníček 2014-noční Šikovníček 2015, Poprová Šikovníček, Mikulčík Zornička 2005, Slivková
Včielka 2005, Wagnerová Včielka 2014 Včielka 2016 Šikovníček 2014-denní Šikovníček 2014-noční Šikovníček 2015, Poprová Šikovníček 2016, Mikulčík Zornička 2005, Slivková
Včielka 2005-arch Včielka 2014-arch Včielka 2016-arch Šikovníček 2012-arch Šikovníček 2014-arch Šikovníček 2015-arch Šikovníček 2016, Mikulčík-arch Zornička 2005-arch
Včielka 2005-arch Včielka 2014-arch Včielka 2016-arch Šikovníček 2014-arch Šikovníček 2014-arch Šikovníček 2015-arch Šikovníček 2016-arch Zornička 2005-arch

© 2021 Vladimír Plecháč, GComp