Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Španělské TBO | Španělské AMA | Španělské ostatní | Zpět

Španělské papírové betlémy

Vývoj španělského betlémářství ovlivnil kontakt s Neapolí. V kruzích kastilské šlechty se stalo módou vlastnit betlém podle italského vzoru jako výraz bohatství a osobní prestiže. Za jádro betlémské oblasti je považována Murcia, kde dodnes přetrvala tradice terakotových figur s živou polychromií, sahající až k roku 1700. Další výraznou oblastí byla Andalusie, kde byly betlémové figurky oblečeny v krojích. Domácí jesličky (pressebre) se v Katalánsku rozšířily ve 2. polovině 18. století.
Jesličky jsou symbolem Vánoc ve Španělsku i dnes, jejich obliba a potřeba každoroční instalace v rodinách je trvalá. Je zde zvykem, že nejmenší dítě z rodiny pokládá o půlnoci figurku Ježíška do jesliček

Markéta Kašparová, muzeum Teplice 2013

Symbolem nejvíce evokujícím Vánoce je ve Španělsku belén neboli vánočné jesličky. První se objevily ve Španělsku v raném 13.století, byly stavěny v chrámech a klášterech františkány a jeptoškami řádu klaristek (Chudé sestry Svaté Kláry). Během 18. století panovník Carlos III, okouzlený betlémy v Neapoli, pověřil slavné sochaře, aby vytvořili figurky do betléma pro korunní palác prince. To byl podnět pro šlechtu k pořízení betlémů do svých sídel. Nakonec v 19.století se stal zvyk stavění betlémů populární rovněž mezi obecním lidem. Drahé figurky byly dělány z levnějších materiálů.

V roce 1862 byla založena první asociace tvůrců betlémů - betlémářů (belenistas) v Barceloně. Tato idea se pak šířila po Španělsku. Umělci, kteří vyráběli betlémy, se spojovali dohromady, aby udrželi tuto uměleckou tradici. Ve své tvorbě řemeslníci zachovávali náboženské, rodinné a kulturní hodnoty. Betlémy jsou vyráběny po celém Španělsku: v Katalánsku (Catalunya), v Andalusii, v Navaře, v Castille, v Baskicku, v Madridu, v oblasto La Rioja i v Murcii v regionu Valencie.

Mnoho obcí ve Španělsku má betlémářské spolky; mnoho jednotlivců v nich dosáhlo tak vysoké technické dovednosti, že si vydobyli titul master belenista (mistr betlémář) a dokonce v některých případech i major master belenista (velký mistr betlémář).

Autor Juan Ginger, Betlémář 2014/44

Používaná slovíčka: nacimiento - narození, belén, pessebre - jesličky, belén recortable - vystřihovací betlém© 2013 Vladimír Plecháč, GComp