Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Vánoční betlémy

Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Pastýři a orientální Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiná) a případně andělem provolávajícím "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle"

Wikipedia, heslo Jesličky

Dříve než se ponoříte do studia vývoje českých papírových betlémů, chtěl bych vás krátce seznámit s historií vývoje tohoto webu. Vše začalo v roce 2013, kdy jsem potřeboval evidovat již vytvořené betlémy, protože jsem ztrácel přehled. Po různých pokusech jsem se rozhodl pro technologii internetu a přípravu webových stránek s doplňováním obrázků. Výrazný zlom nastal v roce 2017, kdy jsem se seznámil s kolegou Františkem Karasem, uznávaným dlouholetým betlémářem. Poskytl mi nejen svoje evidence včetně souborů, ale především mi ochotně půjčoval hotové betlémy, které jsem potřeboval pro fotografování nebo scanování figurek. V té době také vznikl nápad pokusit se vytvořit přehledný web o českých papírových betlémech, tak jak se vyvíjely v jednotlivých obdobích ovlivněny společenskou situací, který si nyní máte možnost prohlédnout.

Co vám web nabídne?

České papírové betlémy zobrazují chronologický vývoj tvorby jesličkových archů od 18.století po současnost. Také zobrazují rozřazení betlémů do několika zajímavých skupin (skautské, historické, z časopisů apod.)
Zahraniční betlémy přinášejí ukázky sestavených betlémů z různých států (německé, rakouské, italské, španělské a další)
Autoři betlémů vytváří abecední rejstřík autorů zobrazených českých papírových betlémů. U vybraných autorů doplňují i zajímavé životní informace (Fischerová-Kvěchová, Kubašta, Škopek, Vizinová)
Kostelní betlémy zobrazují ukázky kostelních betlémů instalovaných o vánocích v pražských, brněnských a některých dalších kostelech. Kromě fotografií betlémů jsou u kostelů zobrazeny informace o jejich historii.
Venkovní betlémy přinášejí fotografie venkovních betlémů převážně z Prahy.
Z výstav betlémů zobrazují soubor plakátů k výstavám z různých regionů za posledních 10 let, ukázky betlémů z výstav a sbírají papírové betlémy.
Sběratelé betlémů zobrazují nadšence, kteří vyřezávají papírové betlémy, vystavují je na vánočních výstavách nebo mají vlastní muzeum

Nově jsem v roce 2022 vytvořil stránky o pašijových betlémech českých i zahraničních. Doporučuji je vaší pozornosti. Kvůli snížení pracnosti jsem je zařadil pod volbu Tradice jesliček. Můžete je rychle prohlédnout také zde.

Hlavní problémy, se kterými jsem se musel potýkat, bylo časové zařazování betlémů a získávání informací o vydavateli, případně tiskárně. Proto zejména tyto informace berte pouze orientačně. Časové zařazení betlému komplikuje fakt, že většina autorů betlémů neopatřuje svůj výtvor podpisem a rokem vytvoření, jak je běžné u obrazů. V jiných případech rok vytvoření nemusí souhlasit s rokem uvedení do prodeje. Při časovém zařazování jsem proto vycházel z informací evidence kolegy Karase.

Rozšíření evidence papírových betlémů představuje část o pražských kostelních betlémech. Souvislost s papírovými betlémy je velmi úzká, protože v letech 2012 a 2017 pražské arcibiskupství zorganizovalo pro děti akci "Postav si svůj betlémek", kdy jednotlivé figurky rozmístilo u betlémů ve vybraných kostelích v Praze. Tato akce mne zaujala, že jsem postupně navštívil mnoho pražských kostelů a betlémky si sestavil. Současně mne kostelní betlémy natolik uchvátili, že v akci chci i nadále pokračovat a mohu ji jen doporučit jako protipól nákupním vánočním horečkám.

Pro lepší orientaci v zobrazených sestavených betlémech jsem použil pro zvýraznění autorů jednotlivých betlémů následující barvy
modrá  -  betlémy ze sbírky kolegy Františka Karase
žlutá  -  betlémy z mé vlastní sbírky

Několik technických informací:

  • webovské stránky jsou vytvořeny nejjednodušším html kódem, pro zobrazování je použit program v javasriptu
  • klepnutím na obrázek se tento zobrazí ve větší velikosti, dalším klepnutím ho uzavřete
  • klepnutím na název betlému se zobrazí jeho evidenční karta s doplňující informací a dalšími obrázky, dalším klepnutím opět uzavřete
Závěrem jen autorská prosba: pokud máte český papírový betlém, který se nedostal do evidence, nebo jste objevili na webu jakoukoli chybu, jsem vděčný za všechny poskytnuté informace.

Email kontakt: vladimir@gcomp.cz.

© 2013 Vladimír Plecháč, GComp