Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

   

Zpět

Papírové betlémy 1919-1939

Betlémy tohoto období reagují na vzepjetí národního cítění a podtrhují příslušnost k novému českému státu - česká i slovenská krajina, národní kroje, civilní postavičky. Část tvůrců navazuje na betlémy Alše, Weniga a Kaplického z předchozího období a tak vznikají betlémy Chodský Jany Brožové, Važťanský Hálův nebo Šrámkův betlém. Někteří autoři publikují své betlémy jako černobílé v novinách nebo časopisech. Umožňuí tak zejména dětem, aby osvědčily svoji fantaziji při vymalovávání figurek. K největším betlémům z tohoto období patří bezesporu betlém Körberův a Korábův. Největší popularitu však získal Český betlém Josefa Lady. Vyšel nejprve černobíklý v Lidových novinách a Sluníčku a později se dočkal barevného vydání na jesličkových arčích. O jeho oblibě svědčí fakt, že byl vydáván i za druhé světové války nebo komunistické totality.

U většiny betlémů můžeme ještě stále vidět původní křesťanský charakter zobrazování scény narození - svatá Rodina se svatozáří, existence stáje nebo chýše s volkem a oslíkem, pastýři s ovečkami a daráci. Postupně se ale více uplatňuje občanské pojetí, zachycující běžné postavičky ve svém normálním prostředí. V betlému Cyrila Boudy je zcela naplněn odklon od náboženské tradice a zobrazené postavy včetně Rodiny mají zcela občanský charakter.

Česká vydání betlémů z konce 19.století a počátku 20.století se svým výtvarným názorem přidržovala do značné míry německých vzorů, jako např. archy Hynka Fuchse a Aloise Hynka z Prahy, betlém vydavatele Lorenze z Třebíče nebo Nové české jesličky vydané J.V.Chmelíčkem v Plzni.
Zásadním předělem se stalo vydání betlému Mikoláše Alše z roku 1902, který započal éru kvalitních autorských předloh, v nichž pokračovali Josef Kaplický, Josef Wenig, Josef Lada, Marie Fischerová-Kvěchová a mnozí další umělci. Paralelně s nimi však vzkvétala i produkce rozkládacích barvotiskových reliéfně tlačených betlémů české a německé provenience, populární svou sentimentalitou a prostorovou náročností. Ve 30.letech pak nastal rozmach reklamních betlémů, jejichž autoři nejsou zpravidla známi, a jež jsou zcela typické pro české prostředí; mezi dary přinášenými Ježíškovi tak figurují výrobky propagující určitou firmu či zboží.Slovanský betlém, Oldřich Cibulka Slovanský betlém, Oldřich Cibulka Slovíčko dětem, Josef Lada Slovíčko se soutěží, Josef Lada Pokojné vánoce Pokojné vánoce Betlém omalovánka Betlém omalovánka Republikánský betlém
Slovanský betlém (1919) Slovanský betlém (Karas) Slovíčko dětem (1929) Slovíčko se soutěží (1930) Pokojné vánoce (1930) Pokojné vánoce (Karas) Betlém omalovánka (1930) Betlém omalovánka (Karas) Republikánský betlém
Slovanský betlém-arch Slovanský betlém-arch Slovíčko dětem, Josef Lada-arch Slovíčko se soutěží, Josef Lada-titul Pokojné vánoce-arch Pokojné vánoce-arch Betlém omalovánka Betlém omalovánka Republikánský betlém
Slovanský betlém-arch Slovanský betlém-arch Slovíčko dětem-arch Slovíčko se soutěží-titul Pokojné vánoce-arch Pokojné vánoce-arch Betlém omalovánka-arch Betlém omalovánka-arch Republikánský betlém-arch

Jankelův betlém, Jankele Betlém, Koráb Betlém, Koráb Srdíčko 1932, Cyril Kotyšan Srdíčko 1932, Cyril Kotyšan Betlém Körberův Betlém Körberův Betlém Cyrila Boudy Betlém Cyrila Boudy
Jankelův betlém (1918) Betlém, Koráb Betlém (Karas) ze Srdíčka 1932, Kotyšan ze Srdíčka 1932 (Karas) Betlém Körberův (1933) Betlém Körberův (Karas) Betlém Cyrila Boudy (1937) Betlém Cyrila Boudy (Karas)
Jankelův betlém-arch Betlém-arch Betlém-arch Srdíčko 1932-arch Srdíčko 1932-arch Betlém Körberův-arch Betlém Körberův-návod Betlém Cyrila Boudy-arch Betlém Cyrila Boudy-arch
Jankelův betlém-arch Betlém-arch Betlém-arch ze Srdíčka 1932-arch ze Srdíčka 1932-arch Betlém Körberův-arch Betlém Körberův-návod Betlém Cyrila Boudy-arch Betlém Cyrila Boudy-arch

Betlém od Šustrů Andělé u palem Betlém z Rodokapsu Betlém z Rodokapsu Chodský betlém Chodský betlém Skalní betlém z Anděla strážného-1944
Betlém od Šustrů (Karas) Andělé u palem (Karas) Betlém z Rodokapsu (1939) Betlém z Rodokapsu (Karas) Chodský betlém (1939) Chodský betlém (Karas) Betlém se skálou (Karas) z Anděla strážného (Karas)
Betlém od Šustrů-arch Andělé u palem-arch Betlém z Rodokapsu-arch Betlém z Rodokapsu-arch Chodský betlém-arch Chodský betlém-arch Skalní betlém-arch z Anděla strážného
Betlém od Šustrů-arch Andělé u palem-arch Betlém z Rodokapsu-arch Betlém z Rodokapsu-arch Chodský betlém-arch Chodský betlém-arch Betlém se skálou-arch z Anděla strážného-arch


Český betlém betlém z Frýdku betlém z Frýdku betlém z Vranova betlém z Vranova Hynkův betlém
Ladův betlém, České slovo Betlém z Frýdku Betlém z Frýdku (Karas) Betlém z Vranova Betlém z Vranova (Karas) Hynkův betlém (1930?)
Český betlém betlém z Frýdku-arch betlém z Frýdku-arch betlém z Vranova betlém z Vranova Hynkův betlém
Ladův betlém-arch Betlém z Frýdku-arch Betlém z Frýdku-arch Betlém z Vranova-arch Betlém z Vranova-arch Hynkův betlém-arch


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp