Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Papírové betlémy 1940-1948

Betlém továrny na cukrovinky ALBIS
Továrna na výrobu cukrovine a čokolády ALBIS byla založena v roce 1911. Původně vyráběla marmelády a povidla. Svoji činnost ukončila znárodněním 1948. Továrna v letech 1945-1948 vyráběla mimo jiné také čokoládové vánoční kolekce. Jednalo se o různé figurky sloužící k zavěšení na vánoční stromeček. Toto zboží bylo nabízeno zákazníkům v papírových krabicích o rozměru 35 cm x 27,5 cm x 4,5 cm. Víko kartonové krabice bylo barevně potištěno a sloužilo též jako vystřihovánka ke složení Betlému. Obrázek betlému je barevná fotokopie zmíněné krabice, na které jsou patrné jednotlivé figurky k vystřižení a event. přilepení na desku. Betlém byl pravděpodobně na kolekcích z roku 1947.
Autorem kresby byl s největší pravděpodobností rodinný přítel Jeroným Paukert, který čerpal náměty z díla Marie Fischerové-Kvěchové. Svědči pro to i další jeho záliba, překreslovat její obrázky na talíře. Tento betlém se vůbec nedostal do distribuce. Část se objevila v Pasekách, odkud se nějaké výtisky podařilo zachránit.
Díky pozornosti paní PhDr. J.Hánové, která si na fotografiích jednoho domácího papírového betlému všimla špatně čitelných nápisů Albis na třech dárcích přinášených Ježíškovi, byl objeven druhý betlém Albisu. Jde o zcela jinou kresbu, s větším počtem jiných postav.


Český betlém Český betlém Horácký betlém, Jelínek Horácký betlém, Jelínek Jesle, Lander Cukrovinky Albis I Cukrovinky Albis I z Anděla strážného-1947
Český betlém, Kotyšan (40) Český betlém (Karas) Horácký betlém (1940)) Horácký betlém (Karas) Jesle, Lander (Karas) Cukrovinky Albis I (1947) Cukrovinky Albis I (Karas) z Anděla strážného (Karas)
Český betlém-arch Český betlém-arch Horácký betlém-arch Horácký betlém-arch Jesle, Lander-arch Cukrovinky Albis I-arch Cukrovinky Albis I-arch z Anděla strážného
Český betlém-arch Český betlém-arch Horácký betlém-arch Horácký betlém-arch Jesle, Lander-arch Cukrovinky Albis I-arch Cukrovinky Albis I-arch z Anděla strážného-arch

Český betlém, Podpěra Junácký betlém, Oldřich Drozda Junácký betlém, Oldřich Drozda Cukrovinky Albis II Cukrovinky Albis II Brouk II-100 Brouk II-100
Český betlém (1946) Skautský betlém (1947) Skautský betlém (Karas) Cukrovinky Albis II (1948) Cukrovinky Albis II (Karas) Chroust II-100 (1949) Chroust II-100 (Karas)
Český betlém, Podpěra Junácký betlém Junácký betlém Cukrovinky Albis II-arch Cukrovinky Albis II-arch Brouk II-100-arch Brouk II-100-arch
Český betlém-arch Junácký betlém-arch Junácký betlém-arch Cukrovinky Albis II-arch Cukrovinky Albis II-arch Chroust II-100-arch Chroust II-100-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp