Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek

Zpět

Kávoviny Franck-Perola Pardubice

Od této firmy je známo šest betlémů (I-VI) a také roky jejich vydání. Betlém I (ráz letní, orientální) byl vydán v roce 1932. Charakteristické jsou 2 hlavy andílků nad jeskyní a jeden stojící a dva klečící darovníci v dlouhých bílých hábitech. Na betlému II (ráz letní, orientální) - 1933 najdete jen 10 postav, 2 velbloudy (jeden ležící), 7 ovcí, pes a koza, zbytek květiny. Betlém III (ráz letní, orientální) - 1934 má růžové růže kolem stáje, figurky žirafy a pštrosa; asi stejný malíř jako u Franck-Perola (IV). U betlému IV (ráz letní, orientální) - 1937 jsou fialové květy kolem stáje, figurka medvěda, hříbek; asi stejný malíř jako u Franck-Perola (III). V betlému V (ráz letní, orientální) - 1938 je slon a velbloud nesoucí bedny s nápisem Perola, chybí stáj, v pozadí pahorek s orientálním městem. Betlém VI (ráz letní, domácí) - 1939 má množství kuřat a housat, muž vyrábějící kolébku, krojované postavy (vlastenecký), podpis Vrba V.
Zvláštní místo zaujímá betlém kávovinové firmy Franck Söhne, který je v německé verzi. Existuje také obdobný betlém s českou i německou gratulací na rubu, ale vlastní obraz Narození je jiný. Daráčci však výrobky firmy nenesou. Vánoční přání: Jindřich Franck a synové přejí veselé Vánoce a doporučují pravou Franckovu přísadu ke kávě s kávovým mlýnkem.


Franck-Perola I Franck-Perola I Franck-Perola II Franck-Perola II Franck-Perola III Franck-Perola III Franck-Perola IV Franck-Perola IV
Franck-Perola I Franck-Perola I (Karas) Franck-Perola II Franck-Perola II (Karas) Franck-Perola III Franck-Perola III (Karas) Franck-Perola IV Franck-Perola IV (Karas)
Franck-Perola I-arch Franck-Perola I-arch Franck-Perola II-arch Franck-Perola II-arch Franck-Perola III-arch Franck-Perola III-arch Franck-Perola IV-arch Franck-Perola IV-arch
Franck-Perola I-arch Franck-Perola I-revers Franck-Perola II-arch Franck-Perola II-revers Franck-Perola III-arch Franck-Perola III-revers Franck-Perola IV-arch Franck-Perola IV-revers

Franck-Perola V Franck-Perola V Franck-Perola VI Franck-Perola VI Franck-Perola VI Franck-Perola VI
Franck-Perola V Franck-Perola V (Karas) Franck-Perola VI Franck-Perola VI (Karas) Franck-Söhne Franck-Söhne (Karas)
Franck-Perola V-arch Franck-Perola V-arch Franck-Perola VI-arch Franck-Perola VI-arch Franck-Söhne-arch Franck-Söhne-přání
Franck-Perola V-arch Franck-Perola V-revers Franck-Perola VI-arch Franck-Perola VI-revers Franck-Söhne-arch Franck-Söhne-přání


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp