Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek

Zpět

Esso Rakovník

Pro rakovnickou firmu Otta Eso nakreslil ve 30.letech reklamní betlém neznámý autor. Betlém byl vydán na dvou listech. Byl byl rozšiřován v krabičkách na mýdlo, vždy po jednom listu. Na reversu byl reklamní slogan: Na haldu prádla 1/2 kg mýdla Esso. Součástí betlému byly také předtisky reklamních krabiček mýdle Esso, které tvořily součást betlému.

Později pro stejnou firmu vytvořila reklamní betlém Marie Fischerová-Kvěchová (později byl stejný betlém vydán bez reklamních firemních nápisů jako Dětský betlém). Ke Svaté Rodině přicházejí samé děti se svými hračkami. Betlém vytiskla Průmyslová tiskárna Praha. Betlém byl také vytištěn s německými nápisy na oblouku.


Esso Rakovník Esso Rakovník MFK Esso Rakovník Esso Rakovník MFK
Esso Rakovník Esso Rakovník (Karas) Esso Rakovník MFK Esso Rakovník MFK (Karas)
Esso Rakovník-arch Esso Rakovník-revers Esso Rakovník MFK-arch Esso Rakovník MFK-arch 2
Esso Rakovník-arch Esso Rakovník-revers Esso Rakovník MFK-arch Esso Rakovník MFK-


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp