Vánoční betlémy

Vánoční tradice    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek

Zpět

Papírové betlémy 1949-1968

Nastupující politické klima nepřálo betlémové tvorbě. Pod tlakem se mění charakter oslav Vánoc, Ježíška střídá Děda mráz, stavění betlémů a vánoční pohoda je nahrazována vánočními hody a předáváním dárků. Je až s podivem, že tiskárna Samouk, Chroust z Prahy v 50.letech vydává hned celou sérii orientálních betlémů v duchu prvorepublíkových jednoarchových reklamních betlémů. Je jen škoda, že chybí přesnější údaje o autorech a roku jejich vydávání. O úspěšnosti této série betlému svědčí i fakt, že po padesáti letech se setkáváme s reprinty některých jesličkových archů.
Další z betlémů, které se dočkávají znovuvydávání je Alšův český betlém a Ladův český betlém. Svým lidovým charakterem odpovídají šířené ideologii, a proto nejsou žádné námitky pro jejich opětovné vydávání. Podobně se můžeme setkat s betlémy Vojtěcha Kubašty, které v některých případech jsou produkovány pouze pro zahraniční trhy.


Brouk 20 Brouk 20 Brouk 2 Brouk 2 Jesličky J.Pika Jesličky J.Pika České jesličky, Vojtěch Kubašta Brouk 11 Brouk 11
Chroust II-20 (1950) Chroust II-20 (Karas) Chroust II-2 (1950) Chroust II-2 (Karas) Jesličky Járy Pika (1951) Jesličky Járy Pika (Karas) Český betlém, Kubašta (K) Chroust II-11 (1952) ChroustII-11 (Karas)
Brouk 20-arch Brouk 20-návod Brouk 2-arch Brouk 2-návod Jesličky J.Pika-arch Jesličky J.Pika-revers České jesličky, Vojtěch Kubašta Brouk 11-arch Brouk 11-
Chroust II-20-arch Chroust II-20-návod Chroust II-2-arch Chroust II-2-návod Jesličky J.Pika-arch Jesličky J.Pika-revers Český betlém-komplet Chroust II-11-arch Chroust II-11

Pojďte do Betléma, Vojtrěch Kubašta Brouk 52 Brouk 52 Orientální (nůžkový) betlém, Vojtěch Kubašta Brouk 88 Brouk 88 Brouk 10 Brouk 10 Moravské jesličky, Vojtěch Kubašta
Pojďte do betléma (1952) Chroust II-52 (1952) Chroust II-52 (Karas) Lidový, Kubašta Chroust II-88 (1953) Chroust II-88 (Karas) Chroust II-10 (1953) Chroust II-10 (Karas) Moravské jesličky, Kubašta
Pojďte do Betléma, Vojtěch Kubašta Brouk 52-arch Brouk 52-arch Bez archu složený Brouk 88-arch Brouk 88-detail Brouk 10-arch Brouk 10-arch Moravské jesličky, Vojtěch Kubašta
Pojďte do betléma-sestava Chroust II-52-arch Chroust II-52-arch Skládací betlém Chroust II-88-arch Chroust II-88-detail Chroust II-10-arch Chroust II-10-detail Moravské jesličky-arch

Brouk 108 Brouk 108 Gloria in Excelsis Deo, Kubašta Brouk 101 Brouk 101 Národopisný betlém Národopisný betlém Karlův most Betlém s ratolestmi
Chroust II-108 (1953) Chroust II-108 (Karas) Gloria in Deo, Kubašta Chroust II-101 (1954) Chroust II-101 (Karas) Národopisný betlém (1958) Národopisný betlém (Karas) Karlův most, Kubašta (1963) Betlém s ratolestmi (Karas)
Brouk 108-arch Brouk 108-arch Bez archu složený Brouk 101-arch Brouk 101-arch Národopisný betlém-arch Národopisný betlém-arch Novoroční přání Betlém s ratolestmi-arch
Chroust II-108-arch Chroust II-108-detail Skládací betlém Chroust II-101-arch Chroust II-101-detail Národopisný betlém-arch Národopisný betlém-arch Novoroční přání Betlém s ratolestmi-arch

Lidové jesličky, Kubašta Betlém z Květů Betlém z Květů Betlém Cyrila Boudy Betlém Cyrila Boudy Betlém M.Alše Betlém M.Alše Pražský betlém, Kubašta betlém Charita, Kubašta
Lidové jesličky, Kubašta Betlém z Květů (1967) Betlém z Květů (Karas) Betlém Cyrila Boudy (1968) Betlém Cyrila Boudy (Karas) Alšův betlém-reprint (1968) Alšův betlém-reprint (Karas) Pražský betlém, Kubašta betlém Charita, Kubašta
Bez archu složený Betlém z Květů-arch Betlém z Květů-arch Betlém Cyrila Boudy-arch Betlém Cyrila Boudy-arch Betlém M.Alše-arch Betlém M.Alše-arch Bez archu složený Bez archu složený
Skládací betlém Betlém z Květů-arch Betlém z Květů-arch Betlém Cyrila Boudy-arch Betlém Cyrila Boudy-arch Betlém M.Alše-reprint-arch Betlém M.Alše-reprint-arch Skládací betlém Skládací betlém

betlém orientální, Kubašta betlém Charita, Kubašta Domažlický betlém
Orientální, Kubašta Třebechovice, Kubašta Domažlický betlém, Zapletal
Bez archu složený Bez archu složený Domažlický betlém-arch
Skládací betlém Skládací betlém Domažlický betlém-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp