Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Betlémy 1949-1968 | Betlémy 1969-1989 | Zpět

Papírové betlémy 1949-1989

V období náboženské nesvobody se betlémům nedaří. Vládnoucí strana brání stavbě kostelních betlémů, z papírových archů se vydávají zaručeně lisdové a tedy nezávadné betlémy Mikoláše Alše a Josefa Lady. V 50.letech tiskárna Samouk, Chroust z Prahy vydává hned celou sérii orientálních betlémů v duchu prvorepublíkových jednoarchových reklamních betlémů. Chybí přesnější údaje o autorech a roku jejich vydávání. S betlémy této série betlému se setkávámepo padesáti letech v reprintch některých jesličkových archů. Nejúspěšnějším autorem betlémů poúnorového období je Vojtěch Kubašta, který přišel s novými prostorovými betlémy. V roce 1958 se objevujete velmi úspěšný národopisný betlém Marie Fiascherové-Kvěchodé a o deset let později prezentuje svůj první betlém i Jiří Škopek.© 2013 Vladimír Plecháč, GComp