Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

   

Zpět

Papírové betlémy 1995


Oustecký lidový betlém, Jiří Knapovský Oustecký lidový betlém, Jiří Knapovský Český betlém, Karel Franta Český betlém, Karel Franta Betlém Variant, Betlém Variant, Ústeckoorlický betlém, Josef Procházka Ústeckoorlický betlém, Josef Procházka
Oustecký (100), Knapovský Oustecký lidový (100) (Karas) Český betlém, Karel Franta Český betlém (Karas) Betlém Variant, neznámý Betlém Variant (Karas) Ústeckoorlický b., Procházka Ústeckoorlický betlém (Karas)
Oustecký lidový betlém-arch Oustecký lidový betlém-arch Český betlém-arch Český betlém-arch Betlém Variant-arch Betlém Variant-arch Ústeckoorlický betlém, Josef Procházka Ústeckoorlický betlém, Josef Procházka
Oustecký lidový betlém-arch Oustecký lidový betlém-arch Český betlém-arch Český betlém-arch Betlém Variant-arch Betlém Variant-arch Ústeckoorlický betlém-arch Ústeckoorlický betlém-arch

Poličský betlém, Jana Moštková Poličský betlém, Jana Moštková Skautský betlém 95, Marika Petrmanová Skautský betlém 95, Marika Petrmanová
Poličský betlém, Moštková Poličský betlém (Karas) Skautský betlém, Petrmanová Skautský betlém 95 (Karas)
Poličský betlém-arch Poličský betlém-arch Betlém ze Světýlka Betlém ze Světýlka
Poličský betlém-arch Poličský betlém-arch Skautský betlém 95-arch Skautský betlém 95-arch

© 2013 Vladimír Plecháč, GComp