Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Betlémy 1990 | Betlémy 1991 | Betlémy 1992 | Betlémy 1993 | Betlémy 1994 | Betlémy 1995 | Betlémy 1996 | Betlémy 1997 | Betlémy 1998 | Betlémy 1999 | Zpět

Papírové betlémy 1990-1999

Před rokem 1989 se betlémy zabývalo pár jedinců, nebylo to zrovna téma, které by bylo tehdy moderní. Ale úplný útlum nenastal – z té doby pocházejí např. úžasné skládací betlémy Kubaštovy, naše země se prezentovala na světové výstavě Třebechovickým betlémem, vycházely i jesličkové archy Alšovy, Kvěchové i dalších. Po listopadu 1989 ovšem nastal nebývalý rozmach betlemářství. Důvodem byl návrat k tradicím, možnost svobodně se projevovat, obnovila se spolková činnost, začaly se vydávat tištěné betlémy ve velkém množství, ale také, a to bohužel, betlemářství zasáhla tvrdá komerce. Naštěstí, podobně jako řada dalších věcí v té době, zájem se postupně ustálil na rozumné rovině a z betlemářství se stala především zájmová činnost. A pokud se tím někteří šikovní živí, jsou většinou i „postiženi“ citovým vztahem k betlémům, takže tvoří s láskou a je to na jejich dílech vidět.

Mgr. Bohumil Dušek


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp