Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Seznam | Zpět

Betlém z kostela Sv. Jakuba Staršího

Brno, Jakubské náměstí

WWW: www.svatyjakubbrno.wz.cz/
tram 3 5,6 11,12 - zastávka Česká, tram 4,9 - zastávka Náměstí Svobody

Kostel sv.Jakuba stojí na Rašínově třídě v těsné blízkosti náměstí Svobody. Byl postaven na začátku 16.století na místě staršího románského chrámu sv.Jakuba Většího z let 1201 až 1222, farního kostela trhové vsi německých a flandersko-vlámských kolonistů.
Kostel má jednu zvláštnost. Z jižního okna věže vystrkuje svůj nahý zadeček ke katedrále sv.Petra a Pavla a na všechny kolemjdoucí proslulý mužíček zvaný Nehaňba. Váže se k němu jedna z nejznámějších brněnských pověstí - "pověst o neslušném mužíčkovi". Tato hříčka pozdní gotiky vznikla jako výraz výsměchu pomalé stavbě katedrály Petrov.
Málokdo ale ví, že v okně není jen jeden mužíček, ale jsou v něm dvě postavy. Neslušný mužíček je totiž vytesán v družném obětí s "neslušnou ženuškou". Z vybavení kostela vyniká dřevořezba ukřižovaného Krista z konce 13.století. Nádherná síťová klenba v presbytáři je dokonale propojena s polygonálním ochozem. Největší památkou interiéru je dřevěný polychromovaný kříž z konce 13.století.
Během nedávné rekonstrukce přilehlého Jakubského náměstí se odkrylo bývalé pohřebiště a nalezly se sklepy staré kostnice, patrně druhé největší v celé střední Evropě. Více než 500 let sloužil k pochovávání zámožných měšťanů, proslulých umělců i prostých lidí až do roku 1784.
Kostel sv. Jakuba je tak místem posledního odpočinku hlavního velitele obránců města Brna z dob obléhání města Švédy za třicetileté války: v oltářním ochozu stojí mauzoleum Ludvíka Raduita de Souches.

Betlém
Historie: Betlém pochází pravděpodobně z první poloviny 20.století. Dle záznamů v kronice kostela u sv. Jakuba byl postupně doplňován jednoduchými sádrovými figurkami, které darovali jednotliví farníci. Snaha o autentické zobrazení města Betléma na dekoraci v pozadí vycházela pravděpodobně z poutí do Svaté země, pořádaných z Brna od roku 1905.
Popis: Pozadí betléma tvoří dekorace – stylizace domů a jeskyně. Nad nimi je umístěn trojdílný malovaný obraz znázorňující hornatou krajinu, přicházející karavanu a pastýře. Figury jsou sádrové. Panna Maria a sv.Josef klečí a sklánějí se nad narozeným Jezulátkem. Nejblíže jeskyni jsou figury tří králů přinášejících dary – zlato, kadidlo a myrhu. Dále se přicházejí poklonit pastýři a jejich rodiny.

Na fotografiích se podílel Ivan Jelínek, Brno 2018Kostel sv.Jakuba Klenba chóru Halové trojlodí Pohled k západu Betlém v kostele Svatá rodina Pravá část Levá část
Kostel sv.Jakuba Staršího Klenba chórového ochozu Halové trojlodí Pohled k západu Betlém v kostele Svatá rodina Pravá část Levá část

Kostel sv.Jakuba Staršího Novogotický oltář Boční oltář sv.Trojice Kazatelna s reliéfy Varhany (1686-1694) Raduit de Souches Svatá rodina Marie a král Dva pastýři Černý král
Sv.Jakub Starší Novogotický oltář 0ltář sv.Trojice Kazatelna s reliéfy Varhany (17.stol.) Raduit de Souches Svatá rodina Marie a král Dva pastýři Černý král


© 2018 Vladimír Plecháč, GComp