Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


sv.Petr a Pavel | sv.Máří Magdalena | Nalezení sv.Kříže | sv.Josef | sv.Janů | sv.Michal | sv.Jakub Starší | sv.Tomáš | Nanebevzetí PM | Zpět

Kostelní betlémy v historickém centru Brna


© 2018 Vladimír Plecháč, GComp